Znojmo: jak fungují komise Rady města?

1. března 2021
Znojmo: jak fungují komise Rady města?

Piráti nominovali své odborníky do komisí Rady města. Jak ale takové komise vlastně fungují a k čemu slouží?

Rada města Znojma zřizuje komise a jmenuje a odvolává jejich členy a členky. Náplň toho, co komise projednávají, zpravidla předkládá příslušný odbor. Komise však není pouze poradní orgán, ale také orgán iniciativní. Komise tedy hlasuje nejen o předem navržených bodech programu, ale také o doporučeních, která jednotliví členové a členky sami navrhnou.

Jaké komise má město Znojmo?

 • bytovou
 • majetkovou
 • školství
 • kulturní a cestovního ruchu
 • sportovní
 • sociální a zdravotní
 • dopravní
 • pro životní prostředí
 • pro prevenci kriminality

Jak komise funguje?

 • výsledky hlasování komise mají pro Radu MZ doporučující povahu
 • jednání jsou neveřejná, ale je z nich vždy pořízen zápis
 • organizaci komisí zajišťují příslušní vedoucí odborů
 • o každém návrhu komise rozhoduje pomocí hlasování
 • pravidla zasedání určuje Jednací řád komisí Rady města Znojma

Postupně budeme představovat jednotlivé členy a členky znojemských komisí a také Vám budeme přinášet přehledné reportáže o jejich činnostech.

Je něco, co byste chtěli o fungování komisí vědět? Neváhejte se nás zeptat. Pište na jana.logrova@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.