Životní prostředí máme jen jedno

6. června 2023
Životní prostředí máme jen jedno

Ochrana životního prostředí není o velkých gestech politiků. Ale o běžné, takřka každodenní, činnosti každého z nás. Narůstající změny klimatu a přibývající znečištění nám ukazují, jakými kroky se náš svět postupně ubírá. Dříve jsme mohli vidět tornádo jen v televizi, už jsme ho ale měli i u nás. Ve vodě byla prokázána přítomnost mikro plastů. Planeta se nám otepluje rychle a více, než jsme čekali … Není však pravda, že s tím nic nemůžeme udělat.

V Jihomoravském kraji přispíváme k lepšímu životnímu prostředí ochranou pitné vody, rekultivací půdy a šetrným zemědělským hospodařením, výsadbou zeleně a tvorbou nových vodních ploch, podporou biodiverzity a environmentálním vzděláváním o ekologickém přístupu k přírodě.

Dnes si připomínáme již 50. Světový den životního prostředí. Letošní ročník se zaměřuje na znečištění životního prostředí plasty. #BeatPlasticPollution.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.