Životní cyklus dopravních omezení digitálně

Životní cyklus dopravních omezení digitálně

„Hyperloop do Prahy? Brněnské metro? Zatím ne.” To jsou známé slogany Kopeme za Brno, se kterými se můžeme setkat každý den při dopravních omezeních. Málokdo už ale ví, jak dlouho tato opatření budou trvat, jaká je nejlepší objízdná trasa a jaké uzavírky se teprve připravují. Proto jsme se v rámci Odboru městské informatiky rozhodli zřídit centrální web zvláštního užívání komunikace (ZUK).

Projekt "Digitalizace správy dopravních omezení ve městech" si klade za cíl ulehčit život všem Brňanům; přehledně zde naleznete jednotlivá omezení a nástroje pro komunikaci s úřady při vytváření a provedení ZUK. To je nezbytné pro opravy a výstavbu inženýrských a komunikačních sítí, stavební zábory a zábory z důvodu překážky v dopravě.

Občan bude moci na internetových stránkách podávat žádost o zábor veřejného prostranství a následně sledovat stav jeji vyřízení. V průběhu ZUK zadavatel bude povinen doplňovat údaje o stavu probíhajícího omezení a po ukončení projektu dojde k plné archivaci případu pro budoucí predikci dalších omezení.

Náš náměstek primátorky Tomáš Koláčny{:target="_blank"} popsal další zajímavosti systému: „V případě, že se systém ukáže jako přínosný, bude následně vytvořen software pro automatizaci detekce stavu dopravních omezení. Mezi další klíčové výstupy projektu lze zařadit katalogizaci dopadů vybraných omezení na různé formy dopravy a dopravu v klidu, a také automatizaci generování rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace a stanovení podmínek, které toto rozhodnutí doprovázejí.“

Projekt byl vybrán v souladu se strategií #brno2050 a pirátskými záměry v oblasti digitalizace a transparence místní samosprávy. Předpokládaná doba realizace programu je stanovena od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024 a rozpočet bude plně pokryt z dotačních prostředků programu DOPRAVA 2020+.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.