Jihomoravští zastupitelé před létem pořádně uklidili: na svém červnovém zasedání zvládli narovnat platy v sociální oblasti, ocenit šikovné studenty a jejich projekty nebo podpořit vzdělávací organizace, které pro covidovém roce začínají znovu připravovat pestrý program pro širokou veřejnost.

<h2>Doceníme terénní pracovníky. Získají tím všichni</h2>

Dlouhodobé nerovnosti v platovém ohodnocení narovná kraj v sociálních službách. Změny k lepšímu se týkají zejména poskytovatelů terénních služeb, jejichž zřizovatelem není přímo kraj.

„Dnešním hlasováním dáváme najevo, že sociální pracovníci v terénu odvádějí důležitou práci, kterou je potřeba ohodnotit minimálně tak, jak to dělá stát,“ říká Jana Leitnerová{:target="_blank"}, radní JMK pro sociální a rodinnou politiku. „Pokud lidé dostanou kvalitní péči například u sebe doma, pak je to benefit nejen pro ně, ale díky menším nákladům uleví i sociálním službám jako takovým. Ve výsledku na funkčních a dostupných terénních službách získají všichni,“ dodává Leitnerová.

Konkrétně se rozhodnutí týká například pečovatelských služeb, programů rané péče, terénních programů, či krizové pomoci, kde se normativ navýší o 4–5 tisíc Kč. Pro kraj to znamená požadavek na rozpočet ve výši 20 milionů Kč, počítá se také se zvýšením požadavku na financování ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí.

<h2>Jihomoravský kraj fandí vědě</h2>

Přes 12 milionů korun míří k nadaným studentům, na jejich projekty nebo popularizační aktivity Hvězdárny.

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM) získalo dotaci ve výši téměř 7 milionů pro podporu nadaných studentů a studentek.

„Je to investice, která se nejen našemu kraji, ale i celé společnosti, mnohonásobně vrátí. ýjímečné osobnosti je potřeba podchytit a dát jim možnost rozvinout svá nadání. Výbornou zpětnou vazbu máme na T-exkurze, kdy středoškoláci mohou vyzkoušet prostředí různých vysokých škol a doslova si dopředu otestovat, kde chtějí studovat,” říká Jiří Hlavenka{:target="_blank"}, radní JMK pro vědu, výzkum, inovace a IT.

Kraj zároveň vybral úspěšné projekty Smart Akcelerátoru II., které nyní čeká souhrnná podpora přes 2,6 milionů korun. Žadatelé měli za úkol nabídnout strategické projektové záměry, které jsou schopné svými dopady v regionu způsobit významnou změnu a mají potenciál mezinárodního uplatnění.

„Autoři projektů přesně pochopili, kde má náš kraj volné pole k růstu a proměnám. Ať už jde o návrh výrobního hubu, který bude využívat umělou inteligenci, o inovativní technologická řešení ve zdravotní péči nebo o studijní program “kosmických aplikací” - vše jsou projekty, které mají uplatnění. Jsem přesvědčen, že o jejich dopadu brzy uslyšíme,” říká Jiří Hlavenka.

Brněnská Hvězdárna, jejíž činnost popularizuje vědu a výzkum, dostane od kraje podporu ve výši 3 milionů korun. Hvězdárna pomocí interaktivních a hravých aktivit vede návštěvníky k samostatnému experimentování a objevování vědy a techniky. Tyto programy každoročně navštíví několik desítek tisíc lidí.

<h2>Blanensko odkrylo poklad z 12. století</h2>

Politiku stranou, v našem regionu je ještě stále mnoho neprobádaného. Přišel na to i jeden manželský pár z Blanenska, který nalezl keramickou nádobu plnou mincí z 12. století. Nález předali nejbližšímu muzeu a tak se na něj snad brzy bude moci podívat i veřejnost. Za čestné konání si manželé zasloužili od Zastupitelstva JMK dar ve výši půl milionu korun.