Zapojili jsme se do akce Ukliďme Česko

Zapojili jsme se do akce Ukliďme Česko

Piráti se už tradičně připojili k celorepublikové akci Ukliďme Česko. Jižní Morava nebyla výjimkou, v sobotu 21. září do terénu vyrazilo několik skupin a pod pirátskou vlajkou jsme uklízeli v Brně či Znojmě, samostatně pak na dalších místech.

V Brně se spolu s brněnským zastupitelem Lukášem Mamulou{:target="_blank"} sešli členové, příznivci i další dobrovoníci. "Akce, jako je Ukliďme Česko, jsou důležité a užitečné z několika důvodů. Jako každá jiná akce i tato akce sbližuje lidi. Setkávají se lidé, kteří se neznají, ale mají podobný přístup ke svému okolí, popřípadě přímo k oblasti životního prostředí. Není jim lhostejné se dívat na odpadky v místech, kde být nemají," říká Lukáš Mamula a dodává: "Současně druhý aspekt takových akcí je, že se uklidí společný prostor v městě a participace dobrovolníků je v tomto případě důležitá. Lidé si uvědomí, kolik práce a úsilí zabere to, aby naše město bylo stále čisté."

Mohou ale i samotná města či obce udělat víc pro to, aby místa, která se uklízí, zůstala uklizena? "Samozřejmě, že je důležité, aby město zajistilo podmínky pro udržování zdravého životního prostředí. Avšak pokud město nabídne tyto podmínky a i přesto se znečišťování dále děje, nabízí se, že je problém i jinde," komentuje Lukáš Mamula. "V oblasti, kde každým rokem uklízíme, je velmi málo odpadkových košů, resp. v celém úseku není ani jeden. Budu se snažit z pozice zastupitele města tento nedostatek napravit a zajistit lepší podmínky sběru odpadků," dodává.

Sobotní akci hodnotí pozitivně, podle něj je jakákoli akce, kde se lidé dobrovolně sejdou, aby spolu něco zlepšili je skvělá. "V dnešní době máme spoustu práce a většina z nás si vlastní víkendy rezervuje k odpočinku, relaxu a jiným aktivitám. Proto jsem vždycky moc rád, když se zadaří a dorazí aspoň pár lidí, kteří věnují svůj čas a pomohou životnímu prostředí, pomohu městu, aby vypadalo trochu lépe," uzavírá.

Uklízelo se ale i více na jihu. Ve Znojmě vyrazili Piráti do tamního parku. "Tuhle lokalitu jsme vybrali proto, že sami víme, že uklidit prostě potřebuje," přibližuje znojemský Pirát Šimon Fouček. Předseda MS Znojemsko Lukáš Dubec vyrazil pro změnu uklízet do Vranovské vsi.

Na to, jak Piráti uklízeli Česko, se můžete podívat ve fotogalerii.{:target="_blank"} A co vy, zapojili jste se také?

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.