Vyjádření MS Znojemsko k situaci spojené s bezdoplatkovými zónami.

Vyjádření MS Znojemsko k situaci spojené s bezdoplatkovými zónami.

Vedení radnice Znojma se snaží bezdoplatkovou zónou řešit aktuální situaci ve městě. Nutno však zdůraznit, že na současné nájemníky, vůči kterým je namířena, takové opatření bezprostředně nikdy nedosáhne. Až nově uzavírané nájemní smlouvy po datu účinnosti vyhlášení bezdoplatkové zóny budou tomuto opatření dle platných právních norem podléhat. Totéž platí také při změně nájemní smlouvy.

Vedení města také od začátku uvádí, že bezdoplatkové zóny je možné postupně zavést i v dalších částech Znojma. Tím budou nově příchozí nízkopříjmový občané nuceni se nastěhovat do jiných částí města, čímž mohou vzniknout nové oblasti pro rozšíření zón. Když se lidé budou stěhovat dál od centra, kde je horší dostupnost sociálních služeb, bude se situace ve městě ještě dále zhoršovat, jen na jiném území města. Tento fakt jsme se zástupci vedení města komunikovali hned několikrát. Iniciujeme také debatu napříč komisemi a výbory, jelikož se dle nás jedná o závažnou věc, která si vyžaduje souhlas napříč politickým spektrem.

Aby se občané cítili ve městě bezpečněji a bylo o ně postaráno i v oblasti duševní pohody, je důležité aby ve městě fungovala také poradna pro oběti trestných činů. Ve Znojmě tato služba již kdysi byla zavedena a setkávala s výbornými ohlasy.

Jako další smysluplný nástroj pro řešení kriminality může být například pracovní pozice „domovník preventista“. Domovník preventista monitoruje situaci v domě, ve kterém sám bydlí a v rámci své práce zároveň mluví s jeho obyvateli/sousedy a snaží se být prostředníkem právě mezi nimi, městem nebo policií při řešení případných problémů. Ve Francii, nebo české Jihlavě je to běžná praxe. Pokud se chcete dozvědět o službě domovníka více, přečtěte si článek Radiožurnálu{:target="_blank"} a stránky města Jihlavy{:target="_blank"}, kde řešili podobnou situaci.

Z hlediska účinnosti jsou pak nejefektivnější programy prevence kriminality na místní úrovni{:target="_blank"}. Ty představují systém metodické a finanční podpory zacílený přímo na specifické podmínky daného města, které je zatíženo kriminalitou a dalšími kriminálně rizikovými jevy. Na něm se podílí orgány státní správy, samosprávy, policie a nestátní neziskové organizace. Samotné programy pak můžeme nalézt na webu Ministerstva vnitra{:target="_blank"}, včetně všech potřebných nástrojů, dotačních programů a dalších informací.

Pirátská členka MS Znojemsko Jana Logrová{:target="_blank"} dokonce navrhla zařadit bezdoplatkové zóny na bod programu další sociální komise. Plánuje také exkurzi do Jihlavy, na které se může vedení města společně s opozicí inspirovat ohledně řešení bytové nouze. O těchto návrzích se v současné době stále jedná. O výsledcích vás budeme informovat.

Závěrem chceme podotknout, že radnice se snaží najít až příliš jednoduché řešení na složitý problém. Naše řešení jsou sice složitější, narozdíl od bezdoplatkových zón však problémy pomohou zmírnit nebo vyřešit a neposunou je jen o kousek dál od centra.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.