Vracov: město dlouhých vzdáleností

15. března 2021
Vracov: město dlouhých vzdáleností

Zkušenosti ukazují, že při pohybu po městě jsou lidé ochotní pěšky ujít přibližně 800 m (10 minut chůze). Pokud je vzdálenost vyšší, volí jiný způsob přepravy – hromadnou dopravu, kolo, nebo automobil. Proto se většina západních měst snaží umisťovat služby tak, aby co největšímu počtu lidí byly dostupné pěšky. Tento koncept se nazývá Město krátkých vzdáleností.

Město Vracov se však vydává opačným směrem a plánuje vystavět nákupní centrum na periferii průmyslové zóny, 400 m od nejbližšího domu. V docházkové vzdálenosti 10 minut od obchodního střediska se tak bude nacházet méně než 10 % domů ve Vracově. Obchodní zóna bude paradoxně dostupnější pro občany sousedního Vlkoše, než Vracova a zároveň pro část obyvatel Vracova bude dostupnější obchodní zóna v nedalekém Bzenci, než místní Vracovská.

Vzdálený supermarket zvýší dopravní zátěž

Ačkoli hlavní motivací pro stavbu obchodního centra má být zlepšení možností nakupování pro ty občany, kteří nevlastní automobil a nemohou si jet nakoupit do některého z okolních měst, polovina obyvatel města bude mít novou obchodní zónu více než 1,5 km od bydliště (někteří téměř 3 km). Své nákupy tak budou realizovat pravděpodobně pomocí automobilu, což jen zvýší už tak vysokou dopravní zátěž. Pokud navíc ukončí provoz některé ze stávajících prodejen v centru města, může se dostupnost služeb pro řadu lidí výrazně zhoršit.

Proti územnímu plánu i logice

Plán na přeměnu posledního volného pozemku v průmyslové zóně na nákupní centrum je podle mě nepromyšleným nápadem, ke kterému neproběhla dostatečná diskuze. Minulý rok byl schválen nový územní plán města a s nákupním střediskem se v něm nepočítá, stejně jako se s ním nepočítá v plánu rozvoje města Vracov na roky 2019 – 2024, který schvalovalo současné zastupitelstvo. Naopak v územním plánu byla pro nákupní centrum vyčleněna jiná, lépe dostupná plocha. Protože tato plocha patří soukromým majitelům, se kterými věc nebyla dopředu projednána, nepodařilo se developerovi pozemky rychle vykoupit a město se tak rozhodlo přeměnit poslední volnou parcelu v průmyslové zóně na plochu pro nákupní středisko.

Referendum nebude

Místní podnikatelé, obávající se zániku maloobchodu, požádali zastupitelstvo města, aby vypsalo referendum, ve kterém by se občané mohli vyjádřit, nakolik se jim tento plán zamlouvá. Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní změnu, která ovlivní život ve městě na desítky let dopředu, mi přijde jedině fér, aby měli občané možnost se k věci vyjádřit; žádná ze stran v zastupitelstvu o tomto plánu před volbami nehovořila a nemůže tvrdit, že nyní naplňuje svůj program. Zastupitelé ovšem návrh na vypsání referenda odmítli (projednávaný bod byl uveden slovy: “Referendum proběhlo už po novém roce, kdy jsem dostal 71 emailů, ve kterých si občané stěžovali na nedostatek možností k nakupování”), protože je údajně zbytečné a drahé. Změna územního plánu za 116 000 Kč však problém není. Pro referendum hlasoval pouze jeden zastupitel KSČM.

Lepší varianta by nebyla do voleb

Snaha zajistit občanům lepší možnosti nakupování je ze strany města pochopitelná, nabízí se však lepší řešení. Přímo v centru Vracova se nachází dva výrobní podniky a majitel jednoho z nich projevil o pozemky v průmyslové zóně zájem. Přemístit výrobu z náměstí na periferii a průmyslový objekt revitalizovat jako nákupní centrum je z hlediska dostupnosti služeb mnohem lepší nápad, než umístit hypermarket na nejméně dostupné místo intravilánu. Nestihlo by se to ale do voleb.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.