Voda pro lidi je důležitější než soukromý byznys!

Voda pro lidi je důležitější než soukromý byznys!

U hranic hodonínského okresu, mezi Moravským Pískem a Uherským Ostrohem, chce těžařská firma začít těžit a zpracovávat štěrkopísek. Pár let po zveřejnění záměru v roce 2006 začali protestovat lidé i obce. V lokalitě je totiž značné riziko, že těžba ovlivní podzemní vody a tím ohrozí pitnou vodu pro tisíce lidí na Hodonínsku. I přes nesouhlas veřejnosti v roce 2015 ministerstvo životního prostředí (MŽP) vydalo souhlasné stanovisko a o těžbě měl rozhodovat příslušný báňský úřad.

Přes protesty občanů a obcí byl rozhodnutím Báňského úřadu v Brně v lednu 2019 stanoven dobývací prostor pro těžbu štěrku u Uherského Ostrohu.

Souhlas s těžbou vydala Krajská hygienické stanice ve Zlíně i MŽP, nevadí ani Zlínskému kraji. A to přesto, že znalecké posudky těžbu vyhodnocovaly jako velké riziko pro vodní zdroj. Naopak proti těžbě jsou obce, jihomoravští hygienici i zástupci Jihomoravského kraje. Dotčené obce a Jihomoravský kraj podaly v roce 2020 proti plánované těžbě žaloby. Krajský soud v roce 2020 vynesl rozsudek proti rozhodnutí Českého báňského úřadu (ČBÚ).

<h1>Štěrku se nenapijem!</h1>

Odpor proti těžbě byl a je značný, a vyjadřují jej prakticky všichni zainteresovaní. Když ČBÚ v roce 2020 potvrdil dobývací prostor pro těžbu štěrkopísku v katastru Uherského Ostrohu, vydali jsme se mnozí společně na protestní pochod „Za vodu“. Těžba ohrožuje i zájmy Vodovodů a kanalizací Hodonín, které z místních zdrojů zásobují pitnou vodou obce na jižní Moravě. Ti proto protestní pochod také podpořili.

V červnu 2022 však Český báňský úřad zamítl odvolání obcí a znovu potvrdil dobývací prostor pro těžbu štěrkopísku. ČBÚ vycházel z několika vzájemně rozporuplných znaleckých posudků. Jeden považoval těžbu štěrkopísku v blízkosti vodního zdroje za možnou a v tuzemském prostředí běžnou. Druhý v tom naopak viděl velká rizika spojená s kvalitou a vydatností zdroje. Proto si Český báňský úřad nechal zpracovat revizní posudek. A ten se k těžbě nestaví odmítavě.

Rozhodnutí Českého báňského úřadu je pravomocné. Potvrdil tím rozhodnutí obvodního báňského úřadu z roku 2020, který dobývací prostor stanovil, a veškerá odvolání zamítl. Nově do rozhodnutí obvodního báňského úřadu doplnil podmínku, že hornická činnost nesmí být prováděna na koridoru územní rezervy pro kanál Dunaj–Odra–Labe.

I když to neznamená, že úřad těžbu povolil, jeho názor je jasný. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat!

<h1>Jihomoravský kraj je proti</h1>

K vlastní těžbě však musí získat těžařská společnost povolení od ministerstva životního prostředí, kam letos v březnu poslal žádost o prodloužení platnosti kritizovaného stanoviska EIA k záměru „Těžba štěrkopísku v Uherském Ostrohu 2“ z roku 2015. Jihomoravský kraj se k žádosti následně odmítavě vyjádřil. Více dělat nemůže. „Cokoliv se stane v místě těžebny, se za určitý čas promítne také v místě jímání podzemní vody a tím může dojít k ohrožení vodního zdroje pro 140 000 obyvatel našeho kraje,“ upozornil také náš pirátský první krajský náměstek hejtmana Lukáš Dubec.

Pořád doufám, že ministerstvo v čele s Annou Hubáčkovou vyhodnotí celkovou situaci a těžbu zamítne. Pamatuji si, že se s námi pochodu Za vodu v roce 2020 také zúčastnila i na místě k lidem promluvila.

Pokud je tento dosavadní postup většiny úřadů v souladu se zákonem, je zřejmě nutné legislativu o těžbě nerostných surovin v ČR změnit. Zdroje pitné vody jsou v ohrožení v celé republice, nejen v Jihomoravském kraji. Myslím si, že by bylo vhodné chránit pitnou vodu vlastním zákonem o ochraně pitné vody. Předchozí vláda v roce 2020 návrh ústavního zákona o ochraně vody a vodních zdrojů sice neodmítla, ale nechala „zapadnout“. Tehdejší návrh však neřešil optimálně ochranu pitné vody. Myslím, že je na čase návrh aktualizovat z pohledu vzácnosti pitné vody a znovu předložit parlamentu.

Ivo Vašíček{:target="_blank"}, kandidát na senátora a krajský zastupitel

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.