Veřejné zakázky budou v Brně víc ekologické a sociálně odpovědné

Veřejné zakázky budou v Brně víc ekologické a sociálně odpovědné

Minulý týden byla Radou města Brna aktualizovaná metodika, jež upravuje zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Přidala se povinnost dodržovat zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací.

„Aktualizací, která reflektuje novelu zákona, byly do metodiky přidány zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací, přičemž je zadavatel povinen svůj postup řádně odůvodnit,“ řekl náš náměstek primátorky Tomáš Koláčný{:target="_blank"}.

Nová aktualizace je moderním krokem, který umožňuje propojit vícero oblastí ze života obyvatel města Brna. Konkrétně se jedná o aspekt zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce či ohleduplnost vůči životnímu prostředí.

„Jedná se o moderní a smysluplný trend. Budeme se snažit, abychom nehledali zdůvodnění, proč zásady dodržet nejde, ale naopak abychom z nich získali co nejvíce přínosu pro město. Zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací jsou nástroj, díky němuž můžeme podporovat zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, jako jsou dlouhodobě nezaměstnaní, absolventi, lidé s nízkou kvalifikací či osoby starší 55 let. Zásady rovněž umožňují zohledňovat dopady záměrů města na životní prostředí a na trvale udržitelný rozvoj.“ uvedl náměstek primátorky{:target="_blank"} Tomáš Koláčný.

Díky této aktualizaci je také nastaven lepší postup, kterým jednotlivé útvary magistrátu informují radní o odstraňování havarijních situací v limitu do 200 000 Kč bez DPH, a to i v situacích u nichž bezprostředně hrozí vznik škody na majetku statutárního města Brna.

„Jde-li o práce do 200 000 korun a je-li současně potřeba řešení havarijní situace natolik urgentní, že hrozí vznik škody na majetku města, připouští metodika přímé oslovení jediného dodavatele. Všechny útvary magistrátu, které zmíněný mimořádný postup využijí, však mají povinnost takové situace evidovat a čtvrtletně o nich informovat Radu města Brna,“ uzavřel Koláčný.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.