V senátním obvodu č. 58 Brno-město bude za Piráty kandidovat Petr Kunc

V senátním obvodu č. 58 Brno-město bude za Piráty kandidovat Petr Kunc

Jihomoravští Piráti na svém fóru v pondělí rozhodli o kandidátech do nadcházejících senátních voleb v roce 2022. V obvodě č. 58 Brno-město bude kandidovat Petr Kunc.

Stavební inženýr Petr Kunc se od ukončení vzdělání na VUT FAST v Brně věnuje podnikání v oblasti zpracování projektů a provádění staveb a má za sebou desítky realizací. Současně se dlouhodobě zajímá o otázky dopravy, územního plánování, bydlení a životního prostředí.

Politice se věnuje od roku 2006, kdy s Petičním výborem bojoval za zachování ZŠ Kamenačky. Až do roku 2014 kandidoval na formálních místech a politiku řešil ve svém volném čase. Ve stejném roce se stal místostarostou městské části Brno-Židenice, od roku 2018 pak statutárním místostarostou.

V rámci výkonu své funkce realizoval desítky projektů, uspořádal desítky veřejných debat, pravidelně komunikuje a informuje občany prostřednictvím sociálních sítí. V letech 2016-2020 působil jako zastupitel Jihomoravského kraje a předseda zastupitelského klubu.

Intenzivně se zabývá i děním v sousedních městských částech, které jsou mimo jiné právě volebním okrskem pro senátní obvod č. 58. Ve funkci senátora se chce mimo jiné věnovat problematice zápachu z provozu těžkého průmyslu v lokalitě slévárny Heunisch. Její provoz obtěžuje tisíce lidí v obytných domech, avšak současná legislativa tento problém není schopna řešit. K celé problematice založil i Facebookovou skupinu, ve které jsou příspěvky stovek lidí, řeší postup s KHS JMK, občanskou iniciativou a vedením slévárny. Zákonné limity pro látky obtěžující zápachem však stanoveny nejsou, a proto není slévárna povinna tento problém řešit. Proto bude prostřednictvím svého mandátu iniciovat změnu legislativy v oblasti limitů koncentrace zapáchajících látek z provozů.

Podobných témat je však více, není to tedy jen jedna oblast, ve které by chtěl obyvatelům pomoci chránit jejich práva a zájmy. Klíčovým tématem dnešní doby je dostupnost bydlení a doprava, což jsou témata, které odpovídají jeho profesi.

V současné době není členem žádné politické strany ani hnutí, kandidovat bude s podporou jihomoravských Pirátů. Hlavním důvodem je fakt, že Pirátská strana nejlépe rezonuje s jeho liberálním politickým směrem a na obsazení jejich pracovních pozic vypisuje veřejná výběrová řízení.

Ing. Petr Kunc (43 let) je ženatý, má dvě děti a psa. Ve volném čase se věnuje cyklistice, turistice a historii Židenic.

„Děkuji za možnost se zúčastnit primárních voleb pro volby do Senátu a také velmi děkuji za podporu, kterou jsem dostal. Chci se v rámci výkonu mandátu věnovat lokálním tématům, která jsou obyvatele této části Brna klíčové, ať už je to ochrana životního prostředí nebo podpora rozvoje bydlení a veřejné dopravy," uzavřel Petr Kunc.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.