V Brně nám na klimatu záleží!

V Brně nám na klimatu záleží!

Brno bude v následujících letech spolupracovat s Akademií věd ČR na výzkumu klimatických dopadů na prostředí města. Pirátský záměr na zmírnění klimatické změny a kvalitní zpracování dat se setkal s kladnou odezvou u dalších radních a spolupráce bude potvrzena během následujících týdnů. Našim cílem je z Brna vytvořit moderní město, kde se jeho obyvatelům bude žít dobře.

V posledních letech sužují v létě naše město rozpálené ulice a náměstí a pohyb v centru se v poledních hodinách stává nesnesitelným. Data v tomto ohledu hovoří jasně{:target="_blank"}, důsledky klimatické změny již výrazně dopadají i na Brno.

Nemůžeme je zcela odstranit, ale můžeme se snažit dopady klimatické změny co nejvíce zmírnit. Jak? Chceme spolupracovat s akademickou a odbornou veřejností na efektivních řešeních, která zpomalí účinky klimatických změn a zlepší život našim občanům. Právě proto jsme podpořili projekt „Systém pro efektivní řízení rozsáhlých strukturovaných bází dat pro potřeby výzkumu příčin a důsledků globální změn“{:target="_blank"}.

„Spolupráce s vědecko-výzkumnými institucemi naplňuje naši vizi vytvořit z Brna Středoevropské centrum vědy, výzkumu a inovací. Do koncepce rozvoje města v rámci tzv. Living lab zapojíme jak akademickou, tak i veřejnou sféru. Projekt bude také naplňovat hodnoty strategie #brno2050 - “Efektivní elektronická správa a otevřená data“. Cílem je poskytovat občanům snadno dohledatelné a srozumitelné informace a otevřená data,“ uvedl náš náměstek Tomáš Koláčný{:target="_blank"}.

V rámci spolupráce s AV ČR budeme zkoumat vliv krajinného prvku na lokální klima a hydrologii. Budeme hledat odpovědi na to, jak můžeme změnit prostředí v Brně tak, abychom snížili negativní efekty stále většího sucha. Zároveň získáme přehledná a otevřená data ohledně toho, jak se Brno doposud vypořádávalo s negativními dopady klimatické změny. A nakonec, projekt má pomoci pochopit strukturu krajiny Brna tak, abychom v příštích letech věděli, jak na dopady klimatu reagovat.

Problémy spojené se změnami klimatu je potřeba řešit nejen na místní, ale i na celostátní úrovni. V našem celostátním programu{:target="_blank"} jsme se zavázali zmírnit vedra ve městech a vytvořit živější a zelenější veřejná prostranství. Mimo to požadujeme přísnou ochranu zdrojů pitné vody a zavedení oběhového hospodářství.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.