TÝDNY SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ VE SNĚMOVNĚ

9. listopadu 2022
TÝDNY SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ VE SNĚMOVNĚ

Od září až do prosince tohoto roku probíhá ve Sněmovně série akcí, které se věnují tématu zaměstnávání hendikepovaných v sociálních firmách. Přinášíme rozhovor se Zdeňkem Kosourem, členem Pirátů z MS Znojemsko, který Týdny sociálního podnikání (SP) spoluorganizuje.

JAK MYŠLENKA TÝDNŮ SP VE SNĚMOVNĚ VZNIKLA?

S tím jak začaly práce na novém zákoně o sociálním podnikání jsme viděli příležitost, jak přiblížit očekávání sociálních firem od zákona a zároveň seznámit legislativce i veřejnost blíže s tématem zaměstnávání zdravotně i sociálně znevýhodněných kolegů. Série akcí podpořených Sněmovnou tuhle vizi naplňovala.

KDO SE NA VYTVOŘENÍ A ORGANIZACI TÉTO AKCE PODÍLÍ?

Záštitu nám poskytli pan ministr Marian Jurečka a předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová, která se i aktivně zapojuje do jednotlivých částí TÝDNŮ. Organizačně pak akci řídí iniciativa, v níž sdružujeme sociální podniky z Česka - Deklarace odpovědného podnikání, a kancelář místopředsedkyně Sněmovny Olgy Richterové.

TÝDNY SP VE SNĚMOVNĚ JSOU ZHRUBA V POLOVINĚ SVÉHO PROGRAMU, JAK PRŮBĚH HODNOTÍŠ?

Nad očekávání. Podařilo se nám totiž do programu zapojit samotné zaměstnance sociálních podniků. Vedle setkávání se nad podobou zákona a řešením techničtějších věcí zapojujeme právě i naše OZP kolegy. Přeci jen, hlavně o nich myšlenka je. Prohlídky Sněmovny s komentářem Olgy Richterové, přijetí u předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové, prohlídka Černínského paláce (velký dík kabinetu ministra Jana Lipavského), nebo slavnostní raut ve Sněmovně, to jsou všechno akce za něž jsme nejen u zdravotně znevýhodněných kolegů sklidili velký ohlas.

JAK BUDE PROGRAM DÁLE PROBÍHAT?

Plánujeme vystoupení na sociálním výboru PSP, čeká nás prosincová výstava a jednáme se Sněmovnou o prodeji některých výrobků SP v gastro zařízení. Do toho aktuálně vychází seriál podcastů k tématu, kde si zvu zajímavé hosty ze Sněmovny i další zainteresované.

Srdečně Vás zvu na zmíněnou výstavu, která bude přístupná veřejnosti v předvánoční čas, informace k ní najdete také na stránkách sněmovny PSP.cz

Další info: Aktuality, fotogalerii, podcasty a vše o Týdnech SP na www.odpovednepodnikani.cz/tydny.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.