TÝDNY SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ VE SNĚMOVNĚ

9. listopadu 2022
TÝDNY SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ VE SNĚMOVNĚ

Od září až do prosince tohoto roku probíhá ve Sněmovně série akcí, které se věnují tématu zaměstnávání hendikepovaných v sociálních firmách. Přinášíme rozhovor se Zdeňkem Kosourem, členem Pirátů z MS Znojemsko, který Týdny sociálního podnikání (SP) spoluorganizuje.

JAK MYŠLENKA TÝDNŮ SP VE SNĚMOVNĚ VZNIKLA?

S tím jak začaly práce na novém zákoně o sociálním podnikání jsme viděli příležitost, jak přiblížit očekávání sociálních firem od zákona a zároveň seznámit legislativce i veřejnost blíže s tématem zaměstnávání zdravotně i sociálně znevýhodněných kolegů. Série akcí podpořených Sněmovnou tuhle vizi naplňovala.

KDO SE NA VYTVOŘENÍ A ORGANIZACI TÉTO AKCE PODÍLÍ?

Záštitu nám poskytli pan ministr Marian Jurečka a předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová, která se i aktivně zapojuje do jednotlivých částí TÝDNŮ. Organizačně pak akci řídí iniciativa, v níž sdružujeme sociální podniky z Česka - Deklarace odpovědného podnikání, a kancelář místopředsedkyně Sněmovny Olgy Richterové.

TÝDNY SP VE SNĚMOVNĚ JSOU ZHRUBA V POLOVINĚ SVÉHO PROGRAMU, JAK PRŮBĚH HODNOTÍŠ?

Nad očekávání. Podařilo se nám totiž do programu zapojit samotné zaměstnance sociálních podniků. Vedle setkávání se nad podobou zákona a řešením techničtějších věcí zapojujeme právě i naše OZP kolegy. Přeci jen, hlavně o nich myšlenka je. Prohlídky Sněmovny s komentářem Olgy Richterové, přijetí u předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové, prohlídka Černínského paláce (velký dík kabinetu ministra Jana Lipavského), nebo slavnostní raut ve Sněmovně, to jsou všechno akce za něž jsme nejen u zdravotně znevýhodněných kolegů sklidili velký ohlas.

JAK BUDE PROGRAM DÁLE PROBÍHAT?

Plánujeme vystoupení na sociálním výboru PSP, čeká nás prosincová výstava a jednáme se Sněmovnou o prodeji některých výrobků SP v gastro zařízení. Do toho aktuálně vychází seriál podcastů k tématu, kde si zvu zajímavé hosty ze Sněmovny i další zainteresované.

Srdečně Vás zvu na zmíněnou výstavu, která bude přístupná veřejnosti v předvánoční čas, informace k ní najdete také na stránkách sněmovny PSP.cz

Další info: Aktuality, fotogalerii, podcasty a vše o Týdnech SP na www.odpovednepodnikani.cz/tydny.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Dva roky na kraji! Rozvoj terénních sociálních služeb, boj s klimatickou změnou, podpora vědy a výzkumu. Piráti plní sliby!

Dva roky na kraji! Rozvoj terénních sociálních služeb, boj s klimatickou změnou, podpora vědy a výzkumu. Piráti plní sliby!

Piráti pracují pro Jižní Moravu a její obyvatele už dva roky coby součást krajské koalice. Máme navíc splněno více než 50 % gesčních programových bodů z koaličního prohlášení. Daří se nám nejen prosazovat mnoho zásadních změn a posouvat Jihomoravský kraj kupředu, ale i zvládat nečekané krize.