Týden na magoši: úprava rozpočtu | modernizace školek | snižování emisí | sáňkování povoleno!

13. února 2021
Týden na magoši: úprava rozpočtu | modernizace školek | snižování emisí | sáňkování povoleno!

Týden s týdnem se sešel a my opět přicházíme s událostmi z magistrátu. Zajímá vás, co se tam v průběhu aktuálního týdne dělo? Inu, bylo toho hodně. Zde najdete výběr toho nejzajímavějšího. Přejeme příjemné počtení :)

Sáňkování v Brně

V Brně se sáňkovat může! Radní se tento týden shodli na tom, že se touto aktivitou žádné vyhlášky neporušují. Venkovní sporty jsou jednou z mála věcí, kterým je teď možné se věnovat jen s minimálními restrikcemi. Není tedy nutné je ještě více omezovat. Děti si tak mohou užít trochu zábavy a dospělí provětrat hlavu. - >> Více informací{:target="_blank"}

Úprava rozpočtu

Radní doporučili ke schválení úpravu rozpočtu běžných i kapitálových výdajů Odboru investičního a Odboru sportu MMB pro letošní rok. Úprava umožní lepší financování rekonstrukce budov, prodloužení chodníků nebo budování atletické haly. To je možné díky přesunům financí mezi projekty, což doteď nešlo. Bude se tak např. pokračovat s přípravou rozšiřování ulice Uhelné nebo s vyhotovováním projektové dokumentace pro budování nového chodníku na ulici Hostislavova. Efektivita především! - >> Detaily k rozpočtu{:target="_blank"}

Modernizace mateřských školek

U tří mateřských školek při ulici Kachlíkova v Brně-Bystrci dojde k modernizaci společné kotelny. Nová kotelna bude mnohem šetrnější k životnímu prostředí a každý rok ušetří až 312 tisíc korun. Radní tento týden doporučili zastupitelům souhlasit s připravovanou žádostí o dotaci, která by mohla dosáhnout částky 2,7 milionů korun. Zbytek uhradí město a městská část. - >> Více o modernizaci školek{:target="_blank"}

Snižujeme emise s akčním plánem SECAP

Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP), který zastupitelé schválili v říjnu 2019, obsahuje plány na konkrétní opatření vedoucí ke snížení emisí CO2. V současnosti se připravuje jeho aktualizace, které ve snaze snížit do roku 2030 emise o 40% pokračuje. Plán se zaměřuje na různé oblasti od dopravy až po veřejné osvětlení. Některé konkrétní kroky již byly provedeny, v dalších je potřeba pokračovat. Po provedení aktualizace je v plánu např. příprava protipovodňových opatření, obnovy zeleně nebo výstavba nádrží na vodu. - >> Více informací{:target="_blank"}

Úrazová nemocnice přijme mladé specialisty

Úrazová nemocnice nabídne osm rezidenčních míst pro mladé specialisty. Pomůže jim tak v přípravě na atestační zkoušky. Nyní se souhlasem města žádá ministerstvo zdravotnictví o dotaci. Ta by mohla dosáhnout částky až 897 tisíc korun. Peníze se využijí na mzdy rezidentů, jejich školitelů a na poplatky za kurzy nebo stáže. Specialisté tak budou mít možnost skvělé přípravy pro další působení. - >> Více o nabídce pro mladé specialisty{:target="_blank"}

Prodloužení podpory pro Lesy města Brna

Lesy města Brna dlouhodobě spravují lesy, zeleň a další městský majetek. Radní proto tento týden schválili obnovení a aktualizaci několika smluv, které jejich činnost prodlužují a zpřehledňují. Společnost se stará také o údržbu rozhleden, rekreačních ploch a areálů nebo třeba venkovních veřejných grilů. Ve své práci jsou velice profesionální a proto jsme rádi, že spolupráce s nimi bude dál pokračovat. - >> Více o podpoře města pro LMB{:target="_blank"}

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.