Tomáš Vymazal od soudu s Dušanem Dvořákem: Z průběhu líčení jsem byl osobně velmi zklamán.

15. prosince 2019
Tomáš Vymazal od soudu s Dušanem Dvořákem: Z průběhu líčení jsem byl osobně velmi zklamán.

V ostře sledovaném procesu s Dušanem Dvořákem padl minulý týden u prostějovského soudu rozsudek. Známý aktivista a propagáor konopí byl odsouzen ke 3 letům nepodmíněně. Dvořáka bylo přímo na místě podpořit několik desítek občanů. Přítomen byl také pirátský poslanec Tomáš Vymazal.

"Odhadem polovina veřejnosti se do soudní síně vůbec nevešla. Jako poslanec jsem žádal soud o přesun do větší, bohužel soudkyně s mou žádostí naložila tak, že jen nechala přidat do stávající soudní síně dalších 6 židlí. Zhruba polovina lidí tak musela na rozsudek čekat venku. Ti, kteří se do soudní síně dostali, poté sledovali, jak se celé hlavní líčení neslo ze strany soudu na vlně pohrdání obžalovaným, jeho názory a jeho pečlivou přípravou, stejně jako ignorací všech znaleckých posudků a čestných prohlášení, které přívrženci Dušana Dvořáka soudu zaslali," popsal dění Vymazal.

"Z průběhu líčení jsem byl osobně velmi zklamán. Soudkyně vůbec nerozporovala léčebný účel vypěstovaného konopí a dokonce nezkusila rozporovat ani deklarovanou nulovou společenskou škodlivost Dušanova jednání. Celý verdikt postavila na tom, že trestní spis i Dušanova výpověd odpovídá skutkové podstatě paragrafu 283 trestního zákoníku (Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy), přičemž Dušan byl již třikrát podmíněně odsouzen za stejný přečin, takže soud nemá jinou možnost, než odsoudit k trestu na tvrdo. V rámci jakéhosi vágního apelu na Dušana se soudkyně ptala, jestli už se svými názory zkoušel štěstí v parlamentu. Asi si tedy myslí, že beze změny zákona nemá jinou možnost než podobné případy trestat," přibližuje Vymazal.

Ten se celé kauze bude věnovat i nadále. "S právním zástupcem Dušana Dvořáka, který mu pomáhal sepsat všechny ústavní stížnosti, jsem se na místě dohodl, že spolu sepíšeme ještě jednu ústavní stížnost proti prohibičním paragrafům z pohledu svobody léčby a bádání. A jelikož je teď Dušan Dvořák ve vězení, dostal se do situace, kdy se musí jeho stížnostmi zabývat Evropský soud pro lidská práva (ESLP), který jeho stížnost v minulosti bez mrknutí oka odmítal. To dává určitou možnost pokrotku, protože nejzásadnější argument Dušana Dvořáka i jeho právníka se týká právě souladu naší legislativy s tou evropskou. A právě ESLP by v tomto ohledu mohl vynést zásadní rozsudek. Zároveň připravuji stížnost k Evropské komisi ve věci nevymahatelnosti Dušanem rozporovaných paragrafů zákona o návykových látkách a ve věci úspěšné snahy Nečasovy vlády tuto situaci před EK utajit menším administrativním podvodem. Svoji stížnost odešlu hned začátkem roku 2020," nastiňuje Tomáš Vymazal další postup s tím, že aktuálně bohužel nejsou jiné možnosti, jak Dušanovi Dvořákovi pomoci. "Budu ho navštěvovat ve vězení. Dušan nyní potřebuje i morální podporu," uzavírá Vymazal.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.