Tomáš Koláčný - Participativní rozpočet se rozroste o občanské návrhy!

Tomáš Koláčný - Participativní rozpočet se rozroste o občanské návrhy!

Radní dnes schválili projekt občanské návrhy, který doplní úspěšný participativní rozpočet Dáme na vás. Prostřednictvím občanských návrhů budou moci Brňané podávat Radě města Brna návrhy na projednání podnětů na zlepšení života ve městě. Samotný vznik občanských návrhů vycházel z několikaleté praxe s participativním rozpočtem a ze spolupráce s obyvateli a občany Brna.

Občanské návrhy navazují na participativní rozpočet a rozšiřují portfolio prvků přímé demokracie v Brně. Obyvatelé města budou totiž moci do občanských návrhů podávat projekty na oživení svého okolí, které jsou pro participativní rozpočet nevhodné. Mezi takové návrhy můžeme řadit např. projektové dokumentace, návrhy regulativního charakteru nebo ideové podněty bez vazby na konkrétní místo či rozsah realizace.

„Brno opětovně posouvá pomyslnou laťku zapojení občanů do správy města o něco výše. Občanské návrhy vycházejí ze Strategie Brno 2050 a dlouhodobé praxe s participativním rozpočtem. Naším cílem je zapojení veřejnosti, komunit, odborníků do samosprávných aktivit města prostřednictvím participačních nástrojů na různé úrovni odbornosti. Občanské návrhy tak umožní Brňanům využít a uplatnit vlastní invenci v rámci rozvoje města a v širším kontextu budou rozvíjet povědomí vlastních spoluobčanů o možnostech participace,” dodává náměstek primátorky pro kulturu, participaci a IT Tomáš Koláčný.

Občanský návrh může podat libovolný obyvatel města, a to prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách. V případě úspěšného posouzení vhodnosti návrhu je takový návrh zveřejněn v galerii projektů (nejdéle po dobu 24 měsíců), kde mohou občané udělovat podporu či odmítnutí. Pokud projekt přesáhne hranici 10 000 podporujících, dojde k zahájení přípravy materiálu k projednání v Radě města Brna.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Multifunkční hala - nejrizikovější brněnská stavba století

Multifunkční hala - nejrizikovější brněnská stavba století

Koalice ODS, TOP09, ANO, KDU a ČSSD přichází s návrhem vzít si na multifunkční halu úvěr s neuvěřitelným úrokem 1,6 miliardy korun. Vedení města tak přenese veškerá možná rizika neúspěchu projektu na bedra Brňáků. Takto nezodpovědný přístup brněnští Piráti na dnešním zastupitelstvu jednoznačně nepodpořili.

Rada JMK schválila nový Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

Rada JMK schválila nový Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

Schválili jsme nový Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji. V období 2024–2026 budeme pokračovat v dlouhodobém záměru, kterým je podpora terénních a ambulantních služeb. Naší snahou je pružná síť dostupné podpory a pomoci občanům kraje, kteří jsou nějak znevýhodněni či ohroženi, ať už kvůli věku, postižení nebo sociální situaci.