Tomáš Koláčný: Nástroje ITI souvisí s financováním těch nejdůležitějších rozvojových investic v Brně

17. října 2019
Tomáš Koláčný: Nástroje ITI souvisí s financováním těch nejdůležitějších rozvojových investic v Brně

Pirátský náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný se dnes účastní Národní stálé konference při Ministerstvu pro místní rozvoj. "Zastupuji zde město Brno v jednání o budoucnosti nástroje integrovaných teritoriálních investic (ITI), což je nejdůležitější nástroj metropolitních oblastí pro financování strategických projektů z evropských zdrojů," uvedl ke své účasti Tomáš Koláčný. Konkrétně pro brněnskou metropolitní oblast znamená nástroj ITI v programovacím období 2021 až 2027 více než 6 miliard korun na financování těch nejdůležitějších rozvojových investic. Více o tomto nástroji či obecně o metropolitním plánování si můžete přečíst na webu{:target="_blank"}.

"V rámci konference zastávám zejména požadavky statutárních měst na jednotnou metodiku vymezení metropolitnch oblastí, aby se předešlo případným nejistotám a sporům ve vymezení. Za neméně podstatný považuji tlak na řídící orgány operačních programů jednotlivých ministerstev, aby se nástroje ITI využívali co nejvíce a na alokaci financí pro konkrétní strategické metropolitní projekty v případě těch operačních programů, které ji doposud neumožňjí," vysvětluje Tomáš Koláčný.

Proč je to tak důležité? Nástroj ITI funguje tak, že řídící orgány jednotlivým oblastem sdělí objem financí a metropolitní oblasti si následně prostřednictvím integrované strategie rozvoje určí, jak tyto prostředky využijí. "Na rozdíl od běžných dotačních výzev, ve kterých o finance soutěží všechny české regiony a ne všechny finance dostanou, tak díky nástroji ITI máme jistotu přidělení peněz na financování připravovaných projektů," pokračuje Tomáš Koláčný.

K tématu ITI je rovněž důležité zmínit, že v úterý proběhl v Brně řídící výbor brněnského ITI, který projednal projekty za více než 600 milionů korun. "Jen namátkově zmíním například projekt na vybudování polyfunkčního výzkumného centra Nad Arboretem, projekty na materiálové a energetické využití odpadů, síť sběrných středisek v Brně, brněnské centrum pro materiálové využívaní odpadů, či rozšiřování sítě cyklostezek v regionu. Z již schválených projektů, které můžeme realizovat i díky kofinancování z nástroje ITI, je pak třeba tento týden zahájené prodloužení tramvajové trati z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích, na které z ITI čerpáme 1,16 miliardy Kč," uzavírá Tomáš Koláčný.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.