Stavbě Janáčkova kulturního centra již nic nebrání!

5. dubna 2022
Stavbě Janáčkova kulturního centra již nic nebrání!

Zastupitelstvo města Brna dnes odsouhlasilo majetkoprávní vypořádání se s hotelem Internacional a podobu náměstí Ludvíka Kundery. Výstavbě nového koncertního sálu Janáčkova kulturního centra po 19 letech příprav již nic nebrání.

Janáčkovo kulturní centrum bude disponovat nejmodernějším koncertním sálem s nejlepší akustikou v České republice a střední Evropě. Výběr zhotovitele stavby kulturního centra se uskuteční v průběhu dubna. S výstavbou se začne ještě letos a předpokládané dokončení je stanoveno na rok 2024.

„Zastupitelé dnes odsouhlasili historickou dohodu. Byly to více než tři roky složitých jednání a jsem moc rád, že to celé mělo smysl. Chtěl bych poděkovat celému týmu, zejména pak kolegovi Róbertu Čumovi, za jejich obětavost a pracovitost. Brněnská filharmonie bude zanedlouho poprvé hrát na své domovské scéně, na kterou se vejde celý soubor. V Besedním domě totiž může hrát jen 40 ze 120 členů sboru,” uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

„Důležitým faktorem dohody s hotelem Internacional je směna pozemků a budov. Město do výměny vloží čtyřpodlažní dům na adrese Starobrněnská 20. Na oplátku získá dva pozemky. Na jednom se nachází trafostanice hotelu, na druhém schodiště, které zajišťuje propojení z Veselé na Husovu. Oba se následně stanou součástí předprostoru JKC,“ sdělil radní pro oblast majetku Róbert Čuma.

Koncertní sál Janáčkova kulturního centra navrhl japonský mistr zvuku Yasuhisu Toyota. Bude disponovat mimořádnými světovými kvalitami, a to především díky přesunu technologického centra sálu ze střešní konstrukce do podzemí, díky čemuž bude vyloučen přenos hluku a vibrací. „Sál JKC nabídne 1 198 míst k sezení, orchestřiště pro 118 hudebníků a 6 zkušeben. Při projektování provedli experti firmy Nagata Acoustic několikaměsíční speciální akustická měření. Společnost, která projektovala mimo jiné i novou budovu Labské filharmonie v Hamburku výsledky měření následně verifikovala v laboratořích v Paříži,” uvedl radní pro kulturu Marek Fišer.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.