Školy jsou takové, jaký je jejich ředitel

Školy jsou takové, jaký je jejich ředitel

Rozbíhá se série výběrových řízení na školy Jihomoravského kraje a je na místě se ptát, zda se jich budeme z pozice zástupců kraje účastnit a jak při nich budeme postupovat. Jde přitom o věc nemalé důležitosti: ročně se budou dělat ředitelská „výběrka“ pro zhruba dvacet škol a školských zařízení. A jak známo, ředitel dělá školu.

Víme to a je to pro nás jeden z nejdůležitějších faktorů proměny regionálního školství. A zajistíme, aby se výběrová řízení konala jinak než dříve. Povedou k tomu následující kroky:

  • budeme usilovat o to, aby naši zástupci na kraji, kterým je tato problematika blízká, byli v maximální míře členy výběrových komisí
  • každé výběrové řízení musí být naprosto otevřené - tedy bez předem „předvybraného“ favorita. A komunikované tak, aby se do něj přihlásil co nejširší počet uchazečů. Základem úspěchu je mít z čeho vybírat.
  • součástí výběrové komise s hlasem poradním bude psycholog či psycholožka. Doplnění odborného, profesního profilu o tuto stránku je nesmírně důležité, a tato expertíza v komisích dříve absentovala
  • budeme usilovat o maximální zapojení ředitelských adeptů do Ředitelské akademie s cílem zvýšit jejich připravenost na funkci ředitele
  • zásadním kritériem pro výběr ředitele budou jeho schopnosti být lídrem v oblasti pedagogiky. To je jeho nezastupitelná role; schopnosti (například) provozního či materiálně-technického řízení a zabezpečení může a má zastávat jím pověřená osoba.
  • současně vnímáme, že vzdělávání prochází (a ještě bude procházet) výraznou proměnou, danou například i platnou strategií MŠMT (Strategie 2030+). Před údržbáři tak budeme dávat přednost uchazečům s dobře formulovanou představou o nezbytné proměně školství, se schopností a vůlí ji realizovat

Máme za sebou jedno z prvních výběrových řízení "v novém formátu". Muselo být opakovaně vypsáno, do prvního se totiž přihlásil jediný uchazeč. Je víc než dobrou zprávou, že nový koncept přilákal rovnou šestici vysoce kvalitních kandidátů. Bez kvalitních ředitelů v našich školách totiž proměny vzdělávání nedocílíme.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.