Rozhovor s Tomášem Vymazalem o vaporizační stanici a konopí

19. dubna 2018
Rozhovor s Tomášem Vymazalem o vaporizační stanici a konopí

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně včera otevřela vaporizační stanici, která umožňuje pacientům inhalaci léčebného konopí pod lékařským dohledem. Nemocnice začala předepisovat léčebné konopí v květnu 2015 jako první zařízení v zemi. Nyní se stala prvním místem na světě, které otevřelo vaporizační místnost, kde pacienti mohou konopí inhalovat a zbavovat se bolestí. Pracoviště, které funguje v rámci Centra pro léčbu bolesti, představil lékař centra Radovan Hřib. Otevření stanice se účastnila kromě zástupců lékařů i veřejnost. Protože problematikou využití léčebného konopí se dlouhodobě zabývají Piráti, využili jsme příležitosti a udělali krátký rozhovor s poslancem Tomášem Vymazalem, pro kterého je využití léčebného konopí jedním z prioritních témat.

<img class="hlavni" src="https://www.piratskelisty.cz/upload/thumbs/w600/2285.jpg" alt="Tomáš Vymazal" title="Tomáš Vymazal" width="600">

V rámci Pirátského poslaneckého klubu se soustředíš na problematiku konopí. Dnes se v brněnské nemocnici u sv. Anny slavnostně otevírá vaporizační titračně edukační stanice. Co si máme pod tímto názvem představit?

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně je jedna z prvních nemocnic, které konopí začaly předepisovat. A nutno říct, že je i jedna z mála, protože léčebného konopí je na trhu nedostatek a stále jeho předepisování není běžné. Otevření stanice vnímám jako navazující krok, který značí, že i přes současný minimální zájem veřejnosti je léčba konopím v očích lékařů i vedení nemocnice sv. Anny potřebnou záležitostí. Nezájem je neodradil, zjevně v dlouhodobém horizontu počítají s nápravou nedostatků současného systému distribuce konopí a mezitím podnikají kroky, které léčbu konopím zpřístupní širší veřejnosti.

Co se týče názvu stanice je z něj patrné, že se v ní budou lidé vzdělávat o léčbě konopím a budou pod vedením lékařského personálu inhalovat vaporizované (tj. odpařované, nikoliv kouřené) konopí, a to v přesně takové míře, která je pro konkrétního pacienta vhodná. Pacient léčící se psychoaktivním konopím totiž může bez předchozí zkušenosti s konkrétní odrůdou konopí poměrně snadno dosáhnout mírného předávkování, které způsobí dočasný nepříjemný stav, na základě kterého pacient usoudí, že léčba konopím není vhodná. Otevření vaporizační stanice je přelomové v tom, že nezkušeným pacientům umožní si na konopí zvyknout a naučit se s ním bez obav fungovat.

<img class="hlavni" src="https://www.piratskelisty.cz/upload/thumbs/w600/2282.jpg" alt="Duvody proč konopí" width="600">

Zmiňuješ minimální zájem veřejnosti o konopí na předpis. Co tím myslíš? Opravdu čeští pacienti nemají o konopí v současnosti zájem?

Současný nízký zájem pacientů o legální léčebné konopí je odrazem jeho nepřiměřené ceny. Hrstka lidí, kteří mají dostatek finančních prostředků, léčbu konopím využívá, zatímco více než 300 000 potenciálních uživatelů léčebného konopí zůstává u běžně používaných léků na předpis nebo konopí získává na černém trhu. Obě tyto alternativy totiž představují podstatně menší finanční zátěž a ke všemu jsou i reálně dostupnější. Rizikem je ale víc vedlejších účinků, proto je v zájmu státu trh s léčebným konopím přiblížit pacientům.

Z čeho vychází zmíněný počet 300 000 potenciálních uživatelů léčebného konopí? Není to přemrštěné číslo?

Podle Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti je v ČR alespoň 300 000 lidí, kteří mají explicitní zájem užívat konopí k léčbě. Krom toho monitorovací středisko ve své zprávě mluví ještě o dalších 600 000 lidech, kteří uvádějí, že konopí k léčbě užívají, ale mají ho výhradně z legálních zdrojů. V tomto ohledu jde o běžně prodejné výrobky z konopí se zanedbatelným obsahem psychoaktivních účinných látek – látek, které způsobují, že léčebné konopí skutečně funguje.

<img class="hlavni" src="https://www.piratskelisty.cz/upload/thumbs/w600/2286.jpg" alt='slaid' width="600">

Proč je legální konopí pro pacienty tak drahé?

Česká republika má předpoklady pokrýt nejenom domácí poptávku po léčebném konopí vlastní produkcí, ale může nabídnout konopí i do zahraničí jako významný prvek českého farmaceutického, kosmetického a potravinářského průmyslu. Jenže zároveň se nachází v bludném kruhu. Cena léčebného konopí v lékárnách se pohybuje mezi 200 a 300 Kč za gram, což při průměrné spotřebě 60 gramů měsíčně představuje měsíčně částku přesahující čistý příjem většiny pacientů. Léčebné konopí z lékáren je tak pro pacienty nedostupné, proto jej z nich neodebírají ani nežádají lékaře o předpisy. Extrémně nízká poptávka ústí v nízký objem výroby, na který Státní agentura pro konopí pro léčbu (SAKL) vypisuje tendry. Vysoké fixní náklady na pěstování pak ve výsledku ústí ve vysokou cenu léčebného konopí, čímž se bludný kruh uzavírá.

A kdyby tedy bylo proplácené ze zdravotního pojištění, počet vydaných předpisů by se zvýšil?

Podle SAKL je úhrada možná na základě zákona o veřejném zdravotním pojištění. Odvolává se na paragraf 16 zákona: (1) Příslušná zdravotní pojišťovna hradí ve výjimečných případech zdravotní služby jinak zdravotní pojišťovnou nehrazené, je-li poskytnutí takových zdravotních služeb jedinou možností z hlediska zdravotního stavu pojištěnce. V reálu je ale situace komplikovaná, protože Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL) v Opatření obecné povahy OOP 02-2016 úhradu individuálně připravovaným léčivým přípravkům s obsahem konopí pro léčebné použití nepřiznal.

Náš stát tak opět selhává, protože je těžké si představit, že pacient bude kupovat léčební konopí za desetitisíce a pak se spoléhat na to, že mu pojišťovna částku přizná, až projde veškerými byrokratickými úskalími. A bavíme se o lidech, kteří třeba onemocněli rakovinou.

<img class="hlavni" src="https://www.piratskelisty.cz/upload/thumbs/w600/2280.jpg" alt="Vaporizacní centrum ve Fakultní nemocnici sv. Anny v Brne" title="Vaporizacní centrum ve Fakultní nemocnici sv. Anny v Brne" width="600">

A na čem to hrazení ze zdravotního pojištění vázne? Současný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se po volbách tvářil, že problémy s léčebným konopím vyřeší, ale zatím se nic nestalo.

Obecně můžu říct, že v případě léčebného konopí narážíme na neochotu úředníků dělat práci navíc. Pan ministr si pod sebou musí udělat pořádek. Začínám si klást otázku, jestli Ministerstvo zdravotnictví a jemu podřízené instituce nejsou schopné situaci řešit anebo ji řešit vůbec nechtějí. Protože pak by bylo vhodné uvažovat o přesunutí agendy na jiný orgán.

A existuje tedy vůbec šance, že se tenhle stav změní? Nebude to jen další pokračování seriálu Jistě, pane ministře?

Náprava současného stavu je nevyhnutelná, ale bez tlaku veřejnosti a médií budeme čekat ještě dlouho. Pokud stát schválil zákon a není schopen ho sám naplňovat, pak je takový zákon samozřejmě zbytečný a jeho schválení bylo zřejmě jen pro efekt a body u veřejného mínění. S tím se Piráti samozřejmě nesmíří a budou vyvíjet tlak na ministra a veškeré další autority, které mohou vzniklou situaci řešit.

<img class="hlavni" src="https://www.piratskelisty.cz/upload/thumbs/w600/2284.jpg" alt='slaid' width="600">

A co během toho čekání mají těžce nemocní pacienti dělat? Mají konopí nakupovat pokoutně?

Samozřejmě by pomohl tlak na ministra, například dopis, v němž by ho informovali, že se svojí diagnózou potřebují lék z konopí, ale nemohou si jej dovolit. Ať už se pro informace zastaví na nově otevřenou stanici, nebo si je najdou na internetu, rozhodně tím nemohou udělat chybu. Pokud na základě získaných informací dospějí k tomu, že by si konopí pro svoje potřeby zvládli sami vypěstovat, nebo si ho sehnat na černo, musejí si ještě rozmyslet, jestli jsou připraveni vzít zodpovědnost do svých rukou, a to včetně případné trestní odpovědnosti, pokud se o jejich počínání dozví policie. Tohle je pochopitelně riziko, které si každý podstoupit netroufne. V takovém případě nezbývá než prostě počkat, protože v ČR stále neexistuje způsob, jak konopí legálně podomácku pěstovat, a to ani v rozsahu do pěti rostlin, jak se velké množství lidí stále mylně domnívá.

Zdá se, že o konopí existuje spousta zkreslených informací. Dokážeš říct, čím to je?

Je to odkaz prohibice. Konopí jsme v naší zemi od šedesátých let minulého století důkladně démonizovali, takže se o něj opravdu zajímá jen pár procent našich obyvatel. Zbytek čerpá z povrchních informací, které pronikají do médií. A tenhle povrchní zájem v kombinaci s nejednoznačnými paragrafy trestního zákoníku týkajícími se pěstování, sušení a přechovávání konopí způsobuje dokonalou nejistotu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.