Rok u kormidla – Petr Springinsfeld

Rok u kormidla – Petr Springinsfeld

Jak udělat z Jihomoravského kraje světoznámý region? No, na to existuje jen jeden recept – jednání, jednání a zase jednání. Na krajském úřadě, na různých místech České republiky a samozřejmě i v zahraničí. Jedině tak se staneme atraktivním místem pro zahraniční zaměstnance, společnosti a turisty. V uplynulém roce nám plány částečně narušil covid, přesto se toho hodně povedlo!

Společně se zástupci Trnavského samosprávného kraje jsme v listopadu uzavřeli dohodu o vzniku Evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) Velká Morava. Úkolem seskupení bude posílení vztahů našich regionů prostřednictvím realizace přeshraničních projektů, ale i sdílení zkušeností a spolupráce na místní úrovni v infrastruktuře, energetice a turismu. Současně chceme spolupracovat na posílení výzkumu, inovací a ochraně životního prostředí (na všech pirátských prioritách).

Navázali jsme také jako první kraj v České republice spolupráci s Tureckem – konkrétně metropolitní oblastí Mersin. Setkali jsme se s představiteli samosprávy, navštívili česko-tureckou společnost Temsa nebo zdejší american college. Naše regiony budou spolupracovat zejména v boji se suchem, inovacích a vinařství. Turecké kolegy zaujaly mimo jiné i sbory dobrovolných hasičů, kterými se chtějí inspirovat pro založení vlastních jednotek. Nejsme samozřejmě spokojeni s celostátní politickou situací v Turecku, a právě proto jsme si vybrali právě Mersin, v němž vládne starosta opoziční vůči současnému prezidentovi. Přesně v tomto spočívá důležitost paradiplomacie – můžeme navazovat spolupráci tam, kde by to jinak nebylo možné.

Tím však určitě ještě nekončíme! S Jirkou Hlavenkou se zabýváme problematikou talent attraction managementu a cizinců žijících na území našeho kraje. Na výboru pro meziregionální vztahy pracujeme na koncepci vnějších vztahů. Příští rok chystáme spoustu akcí v rámci českého předsednictví v Evropské unii. A protože máme nově ve vládě spoustu jihomoraváků, doufáme, že přesuneme nějaké události z Prahy sem. Jižní Morava si totiž zaslouží být vidět a já pro to budu dál dělat maximum!

Tvoříme kraj vhodný pro 21. století – sebevědomý, známý v zahraničí a spolehlivý pro partnery ze státního i soukromého sektoru. Stále více regionů a společností s námi chce spolupracovat, čímž vytváříme nové a nové pracovní příležitosti po celém kraji. Nemohu proto vždy skrývat upřímnou radost, když se vracím z každého úspěšného jednání, které přinese viditelné výsledky mnoha obyvatelům jižní Moravy.

Petr Springinsfeld{:target="_blank"}

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.