Rok u kormidla - Jiří Hlavenka

Rok u kormidla - Jiří Hlavenka

Mám za sebou první rok činnosti jako člen Rady jihomoravského kraje, a to je dobrá příležitost k menšímu bilancování. Nechci však zavalovat čtenáře rozsáhlou agendou čítající stovky položek. Vybral jsem si proto tři, které považuji za významné, s velkým dopadem a přitom zajímavé pro veřejnost.

<h2>Podnikavost ve vzdělávání? Jedině plošně!</h2>

V Jihomoravském kraji běží už několik let podpora podnikavosti na školách - primárně na středních, zasahuje však i do základních a též do vyšších stupňů. Považuji to za věc zásadní důležitosti: vzděláním skutečně “vše začíná a končí”, cesta k úspěšnější a spokojenější společnosti vede přes dobré vzdělání. Podnikavost přitom neznamená, že vychováváme desítky tisíc podnikatelů - ale desítky tisíc samostatných, sebevědomých, flexibilních, iniciativních mladých lidí, kteří jsou dobře připraveni na to, aby obstáli v náročném a rychle se měnícím světě. Rychlost změn a vůbec pestrost současného světa, možností sebeuplatnění je neporovnatelná s dobou minulou, a změny navíc probíhají stále rychleji. Situace, kdy mladý člověk získá nějakou profesi a pak jede po nalinkované dráze až do penze už naprosto neplatí - je potřeba být vlastně připraven na naprosto nečekané, nové a proměnlivé výzvy. Podnikavost je nástroj, který k tomu pomáhá. Mým hlavním zadáním pro aktéry v oblasti podnikavosti (Lipka, JIC, příslušné odbory na kraji) je, že musíme dosáhnout větší plošnosti. Není přijatelné, aby podnikavost byla trénována na jedné škole a na jiné ne (v současnosti jsme asi na 20% pokrytí). Všude jsou talenti a všichni žáci i studenti, v Brně nebo ve Velké nad Veličkou si to zaslouží stejně dobrý přístup. Podnikavost se musí stát součástí vzdělání, nikoli jen volbou pro vybrané.

<h2>Spolu s Holandskem k dalšímu posílení jihomoravského high-techu a náročné výroby</h2>

Otevírá se nám možnost dramaticky posílit špičkové výrobní průmysly v kraji s dopadem, který může být až kolosální. Plán, primárně aktivovaný Holandskem a jejich provincií Horní Brabantsko (centrální město Eindhoven - jedná se o území dosti podobné Jižní Moravě, velikostně i populací, Eindhoven je podobné centrum high-techu jako Brno, uvažují i postupují velmi podobně) usiluje o zřízení jakéhosi „zlatého kruhu” napříč nejpokročilejšími regiony Evropy, který se spojí v silnou vědecko-výzkumno-výrobní-technologickou základnu, která bude sdílet lidi i kapacity a vytvoří postupně celek, který bude schopen například konkurovat Číně a vracet výrobu postupně zpět do Evropy. Holandsko vyniká v inovacích (jsou přece jen o trochu dál než my, ale ne zásadně), jsou skvělí v obchodu a finančně stabilní. Naše silná pozice je v dosud neztracených výrobních, zejména strojírenských kompetencích, v kvalitním softwarovém průmyslu a taktéž v inovacích. Plán je teprve na svém začátku, ale považuji to za největší šanci pro náš kraj a možnost “doskočit” nejvyspělejší západoevropské regiony.

<h2>Třetí věc je - kumšt!</h2>

Může se kamarádit podnikání s uměním? Chceme dokázat, že ano - oblast zvaná „kreativní průmysly”, jakkoli to sousloví může vyvolávat pozdvižení obočí, může být jedním z nejúspěšnějších odvětví budoucnosti. I zde jsme se ostatně inspirovali ve světě, kde je kreativnost, tvořivost a opření se o oblasti blízké uměleckým směrům patří k podnikatelsky velice úspěšným - jak se ostatně má člověk odlišit, když za nás budou brzy všechno dělat roboti? Uměním! Letos na podzim jsme otevřeli kreativní centrum Kumst, které bude naší laboratoří i poloprovozem kreativních průmyslů. Již se zabydluje drobnými podnikateli, jejichž činnost v sobě právě spojuje kreativitu, umění (kumšt!) i byznys; pořádáme setkání a semináře, propojujeme komunity a ukazujeme i zralým firmám, jak je důležité se opřít o uměleckou tvořivost. Jednou z nejdůležitějších a už dobře zabydlených oblastí je „gaming industry”, tvorba herního software, která už dnes v Brně zaměstnává mnoho set špičkových lidí (!) a plánuje vzrůst během několika let na nízké tisíce - to je nejlepší ukázka, jak obrovský potenciál mohou kreativní průmysly mít.

Jiří Hlavenka{:target="_blank"}

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.