Rok u jihomoravského kormidla!

Rok u jihomoravského kormidla!

Dnes je tomu přesně jeden rok od první společné schůze zastupitelstva Jihomoravského kraje po volbách v roce 2020. Aby však těch “poprvé” nebylo málo, tak je to přesně i rok ode dne, kdy Piráti poprvé zasedli v krajském zastupitelstvu, a hned dokonce i ve vedení Jihomoravského kraje. Připravili jsme si proto pro vás ohlédnutí a rekapitulaci naší práce na krajském úřadu v uplynulém roce.

Náš krajský volební lídr Lukáš Dubec se stal náměstkem hejtmana pro životní prostředí a participaci, Jiří Hlavenka radním pro vědu, výzkum, inovace a IT a Jana Leitnerová radní pro sociální a rodinnou politiku. Pirátský tým na krajském úřadě dále doplnil předseda finančního výboru Ivo Vašíček a předsedu výboru pro meziregionální vztahy Petr Springinsfeld. Ostatní zastupitelé se do chodu krajského úřadu zapojují taktéž velice aktivně. Stínují radu Jihomoravského kraje, posuzují individuální dotace, podílejí se na výběrových řízeních, reprezentují náš kraj v zahraničí a účastní se vybraných výborů a komisí.

Náměstek Lukáš Dubec zkvalitňuje přírodní podmínky po celém Jihomoravském kraji. V rámci zpomalení stále zvětšujícího se sucha realizoval podporu více než 800 projektů na zřízení malých i velkých vodních ploch. Ochranu přírody je však nutné řešit také mimo vodní plochy, proto se zasadil o financování vzniku nových chráněných přírodních území na jižní Moravě. Předsevzal si však i snížení ekologických dopadů krajských budov. Realizované projekty zelených střech, stěn, práce s dešťovkou nebo kontejnery na bioodpad představují jen zlomek toho, jak by mohla fungovat ekologizace nejen státní správy. „Rozhodli jsme se v ekologizaci jít všem příkladem a začali jsme „zelenou” přeměnu krajských budov. Na základě získaných poznatků budeme doporučovat rozšíření finanční podpory ekologické výstavby a rekonstrukcí dalších objektů v Jihomoravském kraji.”

Většina práce Jiřího Hlavenky se dotýká strategických a koncepčních náležitostí inovačního ekosystému, vědy a výzkumu v Jihomoravském kraji. Jihomoravský kraj totiž vnímá jako kraj 21. století - ať už v oblasti kreativního či technologického průmyslu. Dozoruje činnost Jihomoravského inovačního centra, Vida! centra a dalších institucí, které do našeho kraje přivádí technologické firmy a know-how z celého světa. Úzce spolupracuje s brněnskými univerzitami i špičkovými high-tech firmami. „Mým hlavním úkolem je, aby se ´jihomoravský zázrak´, kdy se zde podařilo vytvořit high-tech centrum patřící do první evropské ligy, valil a rostl dál. Mými velkými prioritami pro příští roky je zavádění podnikavosti a tvořivosti do vzdělávání, příliv talentů do regionu a řešení klimatické změny za pomoci technologických inovací.”

Radní pro sociální a rodinnou politiku Jana Leitnerová se dlouhodobě věnuje humanizaci stávajících sociálních pobytových zařízení a transformaci sociální péče s důrazem na podporu terénních pracovníků, komunitní péče a neformálních pečujících. Díky změně pravidel financování se jí také podařilo částečně narovnat propastný rozdíl mezi odměnami v příspěvkových organizacích a NNO. V neposlední řadě se významnou měrou podílela na prosazení očkování zaměstnanců i klientů v sociálních službách, a to včetně terénních pracovníků či neformálně pečujících. „Našim cílem je zkvalitnit a rozšířit dostupnost sociální péče v Jihomoravském kraji, aby odpovídala standardům 21. století. Mnohá zařízení jsou umístěna v nevhodných a zastaralých prostorách. Zároveň víme, že si dnes většina lidí přeje žít a dožít doma. Podporujeme a dále podporovat budeme terénní služby a komunitní typ pobytových služeb.”

Naši další zastupitelé taktéž nezahálí. Společně nabídli řešení kauzy „Svárovská alej”: shromáždili a načetli podklady k problematické rekonstrukci silnice II/372 mezi Letovicemi a Velkými Opatovicemi. Dohlíží na transparentní přerozdělování dotací a financování projektů z krajského rozpočtu. Díky jejich práci také například navázal Jihomoravský kraj bližší vztahy s dalšími zahraničními regiony.

V následujících týdnech vám u příležitosti jednoho roku ve vedení Jihomoravského kraje podrobněji přiblížíme práci našich radních, náměstka i jednotlivých zastupitelů.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.