Rok na radnici, rok v opozici. Piráti z Brna-střed informují

17. prosince 2019
Rok na radnici, rok v opozici. Piráti z Brna-střed informují

Po loňských komunálních volbách zůstali Piráti v Zastupitelstvu městské části Brno-střed v opozici. Získali však jako nejsilnější opoziční strana post předsedkyně Kontrolního výboru, kterou byla zvolena Monika Lukášová Spilková a která hned v prvním roce spolu s dalšími kolegy z Kontrolního výboru našla nesrovnalosti v dříve vysoutěžených zakázkách největší brněnské městské části{:target="_blank"}.

To ale není vše. Co dalšího se Pirátům v zastupitelstvu mimo běžnou agendu povedlo?

 • Archivace a zveřejnění záznamů zastupitelstva – díky návrhu Pirátů je nově možné podívat se na záznam zastupitelstva zpětně - není tedy potřeba, aby se občané, které dění na zasedání zastupitelstva zajímá, vždy museli zasedání zúčastnit osobně, nebo ho sledovat online v čase jeho konání.
 • Větší vstřícnost zastupitelstva k podnikatelům – nepřišlo nám fér, že podnikatelé, kteří v naší městské části provozují podnik, nemohou automaticky během zasedání vystoupit v bodu “hovory s občany”, proto jsme navrhli, aby lidem, kteří také spoluutváří naši městskou část, bylo umožněno promluvit na zastupitelstvu. Jsme rádi, že náš návrh byl podpořen a přijat.
 • Systémové změny zadávání veřejných zakázek – opět ve spolupráci se členy Kontrolního výboru Gabrielem Kurtisem a Karen Kylbergerovou jsme připravili analýzu rizik v procesu zadávání veřejných zakázek. Mnoho z námi navrhovaných změn bylo poté implementováno do směrnic a vnitřních procesů úřadu. Tyto změny pomohou větší férovosti a transparenci zadávání veřejných zakázek a sníží korupční potenciál.
 • Prošetření probíhajících investičních akcí zadaných během působení radního Švachuly, který je nyní obviněn z korupčního jednání – zpráva o kontrole bude předána znalcům pro vyčíslení škody, ale už jen díky tomu, že jsme rozporovali některé změnové listy jsme podle slov starosty Mencla ušetřili občanům městské části přes 1 milion korun. (Opět ve spolupráci s GK a KK)
 • Vystupujeme proti nesystémovým privatizacím - Magistrát města Brna vydal již dříve metodiku související s možným prodejem městského majetku. Metodika však nestanovuje přesný postup, jak vyčíslit náklady a výnosy z prodávané nemovitosti a proto chceme, v dále dohlížet na to, aby nedošlo k poškození občanů či nevýhodnému prodeji. Proti prodejům, které považujeme za nevýhodné, na zastupitelstvu aktivně vystupujeme - část vládnoucí koalice si je však ve většině případů prohlasuje svou většinou ve spolupráci s SPD.
 • Podařilo se nám prosadit zpřístupnění materiálu ze všech komisí všem zastupitelům – tato změna velmi pomůže informovanosti všech zastupitelů a ušetří jejich čas.
 • Snažíme se narovnat nájemné nebytových prostor – v případě prostor na ulici Dvořákova to přinese do městské pokladny čtvrt milionu korun navíc každý rok.
 • Zabýváme se řešením vizuálního smogu i mimo historické centrum – výsledkem by mělo být schválené doporučení pro dislokační komisi, která se zabývá mj. výběrem nájemců.
 • Zasadili jsme se o stanovení finančních limitů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu tak, aby byly v souladu s magistrátní metodikou.
 • Prosazujeme lidštější vymáhání pohledávek – v této souvislosti se snažíme zejména o ochranu dětí do 15 let (tato změna se již projevila v praxi, kdy se na minulém zasedání zastupitelstvo vzdalo práva vymáhat po malé dívce dlužný nájem) a o co nejmenší navyšování nákladů na vymáhání.
 • Chceme víc zeleně na Moravském náměstí – rada i příslušná komise už díky nám přijala usnesení v tomto smyslu a snad se podaří i realizace. Šlo by o významné opatření v adaptaci na klimatické změny, které by pozitivně ovlivnilo život a pohyb centrem města Brna.

Po zbytek volebního období chceme dále svojí prací ukazovat, že i z opozice je možné konstruktivní prací prosazovat alespoň část programu, usnadňovat život občanům a šetřit městské části peníze.

Za Piráty v zastupitelstvu Brna-střed:

Monika Lukášová Spilková

Róbert Čuma

Jiří Pertl

Michal Marciniszyn

Patrik Doležal

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.