Prosadili jsme byty pro rodiče samoživitele!

Prosadili jsme byty pro rodiče samoživitele!

S nápadem vyčlenit část městských bytů samoživitelkám a samoživitelům přišlo město už začátkem letošního roku. Plán se setkal se značnou podporou a nyní se tak dolaďují poslední detaily. První rodiče samoživitelé by se mohli nastěhovat již za několik měsíců!

Samoživitelské byty fungují podobně jako ty startovací. Nejsou však určené pro začínající rodiny, ale pro rodiče, kteří se o děti starají sami a nacházejí se v nelehké životní situaci, kterou je třeba řešit. Tím, že město tento typ bytů zřídilo, mají samoživitelé a samoživitelky větší šanci byty získat. Dříve totiž často usilovali o přihlášení do losování o startovací byly, což ale pravidla neumožňují. Speciální bytová kategorie je proto řešením.

„Jsem velmi ráda, že jsme dnes konečně na zastupitelstvu schválili změnu pravidel pronájmu městských bytů. Tato změna má pomoci zejména rodičům samoživitelům. Sama jsem samoživitelkou, a tak vím, jak je mnohdy náročné veškeré náklady se životem spojené uhradit. Ekonomicky aktivní samoživitelé málokdy splňují podmínky pro sociální bydlení a tržní nájemné je často nad jejich možnosti. Doteď mohli samoživitelé žádat jen o klasické byty nebo byty sociální, které byly přednostně poskytnuty ženám z azylových domu. Jiná možnost tady nebyla. Díky novým pravidlům se však samoživitelé budou moci ucházet také o městské byty za výhodnějších podmínek,“ řekla naše zastupitelka Alena Pavlasová{:target="_blank"}.

Pro přidělení bytů, resp. zařazení do slosování, jsou nastaveny podobné podmínky jako pro byty sociální. Hlavní rozdíl mezi sociálními byty a byty pro samoživitele je ve výši příjmu. V případě sociálních bytů musí být měsíční příjem maximálně 1,0 násobkem průměrné hrubé mzdy v ČR, a to pouze pokud se jedná o domácnost, kde je 5 a více členů (čím méně členů, tím je příjmové omezení vyšší). Samoživitelské byty jsou z hlediska příjmu omezeny méně - jeho maximální výše může dosahovat až 1,2 násobku průměrné hrubé mzdy v ČR a to bez ohledu na počet členů domácnosti.

„Krizová období v nás často vyvolávají větší soudržnost, otevřou nám oči a ukáží nové možnosti. Rodiny s dětmi a samoživitelé si však zaslouží víc takových opatření. Mám radost z těchto malých kroků, které vedou ke šťastnějšímu životu,“ uzavřela Alena.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.