Proč nám koalice nezveřejnila článek?

13. března 2019
Proč nám koalice nezveřejnila článek?

Redakční rada Královopolských listů, kde koalice disponuje většinovým zastoupením, neschválila zveřejnění článku o participativním rozpočtu, projektu, který umožňuje občanům Brna aktivně se podílet na navrhování a realizování projektů zlepšujících životní úroveň, kvalitu veřejného prostoru a prostředí pro život všech občanů města Brna, Královo Pole nevyjímaje.

Ponecháváme na čtenářích, aby sami zvážili, proč byl pro současnou koalici, tj. ANO, ODS a KDU-ČSL na MČ Královo Pole problém tento článek zveřejnit. Článek Lenky Zemanové si můžete přečíst alespoň zde:

<h2>Brňané budou moci hlasovat ve 3. ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás</h2>

Brněnští radní schválili výzvu k podávání návrhů do 3. ročníku participativního rozpočtu statutárního města Brna. Letošní výzva přináší několik zásadních změn, například zvýšení částky na realizaci vítězných projektů na 35 milionů korun.

„Jsem rád, že Rada schválila 3. ročník projektu Dáme na vás. Druhý ročník totiž ukázal, že občané města Brna mají o participaci a podílení se na rozvoji města velký zájem. Byla podána spousta dobrých nápadů a hlasování bylo dramatické až do konce,“ řekl náměstek primátorky pro participaci veřejnosti Tomáš Koláčný.

Podoba hlasování je jednou ze zásadních změn letošního ročníku. Občané budou moci stále udělit 5 kladných hlasů a 2 záporné, ale pořadí projektů se bude určovat jen ze součtu dosažených kladných hlasů.

„Je to reakce na negativní ohlasy občanů vůči záporným hlasům, které zejména ke konci hlasování výrazně ovlivnily pořadí vítězných projektů,“ vysvětlil Koláčný.

Další změnou je výše celkově vyčleněné částky na realizaci projektů, která bude v rámci 3. ročníku 35 milionů korun. Maximální částka na jeden projekt zůstává ve výši 3 milionů korun. Podávat návrhy bude možné od 15. února do 15. května 2019. Návrhy lze přihlásit elektronicky prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webu damenavas.brno.cz. Po následné kontrole splnění všech formálních požadavků budou návrhy zveřejněny v galerii na webu projektu. Termín hlasování občanů města Brna je prodloužen o týden, tedy od 1. do 29. listopadu 2019.

Veřejně podpořené projekty budou posouzeny z hlediska proveditelnosti. Magistrát města Brna zhodnotí, zda případné realizaci nebrání technická, právní či jiná překážka, zda odpovídají předpokládané náklady a délka realizace. S projektem musí také vždy vyslovit souhlas příslušná městská část, na jejímž území je projekt navrhován. Proveditelné projekty poté postoupí do listopadového finále, ve kterém občané města Brna rozhodnou v hlasování o vítězných projektech.

Ve druhém ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás uspěl i projekt nového královopolského parku Sadová. Projekt s rozpočtem 2,8 miliónů počítá se zbudováním menšího parku s relaxační zónou, dětským a fotbalovým hřištěm v jeho severní části.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.