Představili jsme naše kandidáty v Jihomoravském kraji

Představili jsme naše kandidáty v Jihomoravském kraji

Koalice Pirátů a Starostů dnes oficiálně zahájila kampaň do sněmovních voleb v Jihomoravském kraji. Na tiskové konferenci se představilo sedm čelních kandidátů se svými prioritami, mezi něž patří udržitelné hospodaření v krajině, ochrana vody, kyberbezpečnost, právní stát, nezávislost médii a moderní školství.

„Chceme udělat z obnovy krajiny prioritu a motivovat zemědělce, lesníky a další, kdo v ní hospodaří, aby to byl společný projekt nás všech. Proto omezíme byrokracii a nesmyslné kontroly, a naopak budeme rozvíjet poradenství, výzkum a digitalizaci. Zaměříme se na lokální zpracovatelství, zvyšování podílu českých potravin ve veřejném stravování, zkracování distribučních řetězců, rozvoj pěstování plodin s vysokým ekonomickým potenciálem a větší využití dřeva jako obnovitelné suroviny,” říká Radek Holomčík{:target="_blank"}, lídr kandidátky v Jihomoravském kraji.

Koalice se chce v následujících letech věnovat intenzivně hospodaření s pitnou vodou a recyklaci. „Jihomoravský kraj je oblastí zemědělskou, úrodnou a přírodně bohatou, proto si zaslouží naši velkou pozornost. Rozhodně bychom se měli i nadále věnovat ochraně vodních zdrojů, aby všichni lidé měli i v suchých letních měsících vody dostatek. Sněmovně jsem předložila návrh na ústavní ochranu vody, zároveň chci v naší legislativě ukotvit i možnost vodu recyklovat. Tím se dostáváme k tématu odpadů. Myslím si, že recyklaci chybí jakási „koncovka“, která by zvládla nakopnout tu pravou recyklaci – ta totiž žlutou popelnicí nekončí, ale začíná. Stejně jako se umím poprat s komunálním odpadem, tak se ve sněmovně peru i za jižní Moravu,” dodává Jana Krutákova{:target="_blank"}.

„V dalším volebním období se chci věnovat primárně dvěma oblastem. První z nich je prevence rizikového návykového chování v oblasti psychotropních látek i nelátkových závislostí. To znamená zajištění dostupné sítě pomoci, jako je péče o duševní zdraví a služby v oblasti harm reduction, ale také zajištění existence účinných forem primární a sekundární prevence na školách. Součástí prevence rizikového návykového chování je také moje dlouhodobé snažení o regulovanou legalizaci a zdanění konopí. Druhou oblastí je vězeňství, konkrétně zlepšení trestního řízení ve všech jeho fázích, zejména pak v oblasti výkonu trestu, tedy vězeňství. Jeho aktuální úroveň v České republice je tristní, recidiva dosahuje až 80 % a délky trestů jsou u nás přitom jedny z nejdelších v Evropě. Chci to změnit tlakem na efektivnější trestání a zřizování nových věznic otevřeného typu,” říká Tomáš Vymazal{:target="_blank"}.

„Povědomí našich občanů o hrozbách v kyberprostoru je stále velmi malé, a to napříč celou naší společností. Je třeba začít efektivněji informovat občany o kybernetických hrozbách, tato investice se vrátí v podobě ušetřených nákladů na odstraňování následků těchto útoků. V nejbližší době je pak nutností pak je nutností posílit naše obranné možnosti, především posílením NÚKIBu. Plánuji pokračovat v dialogu s odborníky z univerzit a průmyslu, s nimiž budeme definovat bezpečné modely pro tvorbu veřejných IT systémů. Jako klíčové vnímám zaměření se na výchovu špičkových odborníků a jejich dlouhodobé zapojení do státní služby, jež předpokládá férové odměňování těchto vysoce kvalifikovaných sil,” doplňuje Michal Marciniszyn{:target="_blank"}.

Pavel Nevrkla{:target="_blank"} se chce ve Sněmovně zaměřit na tvorbu nového občanského soudního řádu. „Kvůli velkému množství novel je současný občanský soudní řád nesrozumitelný. Nový civilní procesní předpis musí být vytvořen již s ohledem na současný stav poznání, např. možností zhotovení e-spisu, aby se mohlo nahlížet do spisu na dálku. Je také nutné klást důraz předvídatelnost rychlosti projednání věci, která v současnosti zcela chybí. Stejný soud věc projednává různě dlouhou dobu. Základ vidím ve zpřístupnění statistik o rozhodovací činnosti soudů. Zároveň však nesmí dojít k urychlení na úkor spravedlnosti, cesta není v osekávání procesních práv, v arbitrárním rozhodování. Cesta je ve zlepšení efektivity práce soudu a soudnictví celkově,” dodává Nevrkla.

Pozornosti kandidátů neunikla ani situace spojená se stavem nezávislosti veřejných médií v České republice. „Nezávislá média veřejné služby jsou nezbytnou součástí demokratické společnosti a nesmí být závislá na aktuální vládnoucí moci. Politici si skrytě do rad ČT a ČRo dosazují svoje, často velmi nekompetentní lidi, kteří vytváří na vedení těchto institucí politický tlak. O nominantech totiž nerozhoduje jejich kompetentnost, ale zákulisní dohody. Dalším problémem je, že NKÚ nemůže kontrolovat celé hospodaření veřejnoprávních médií. Budeme proto prosazovat plnou kontrolu hospodaření veřejných médií prostřednictvím NKÚ, změny mediálních zákonů a volbu členů rady oběma komorami Parlamentu. Požadujeme odbornou způsobilost členů rad a také opravdový společenský význam institucí, které je navrhují. Zasadíme se o udržitelné a nezávislé financování veřejných médií,” říká Miroslav Bárta{:target="_blank"}.

„Jelikož jsem vystudovaný učitel prvního stupně ZŠ a dlouhá léta jsem učil na malotřídní škole, chtěl bych se věnovat především oblasti školství. Přeji si, aby školy připravovaly žáky a studenty na život a pomohly jim tak snáze najít uplatnění v moderní společnosti 21. století. Bude nutné připravit revizi rámcových vzdělávacích programů, méně se zaměřit se výuku faktických vědomostí a více na správné porozumění textu, aplikaci znalostí, hledání řešení a rozvoj praktických dovedností,” uzavřel Martin Hájek{:target="_blank"}.

Celou kandidátní listinu koalice Pirátů a Starostů naleznete na společném webu https://www.piratiastarostove.cz/kandidati/kraj/jihomoravsky/{:target="_blank"}

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.