Podnikavost do škol: Jihomoravský kraj prosazuje „měkké dovednosti“ ve školních osnovách

Podnikavost do škol: Jihomoravský kraj prosazuje „měkké dovednosti“ ve školních osnovách

Podnikavost, jako klíčový parametr pro schopnost poradit si v rychle se měnícím světě, byla ústředním tématem konference vzdělávacího střediska Lipka. Nad konferencí, které se zúčastnilo 130 pedagogů a odborníků na vzdělávání, převzal záštitu Jiří Hlavenka{:target="_blank"}, radní JMK pro vědu, výzkum, inovace a IT.

„Poptávka po měkkých dovednostech roste. Uvědomují si to nejen podnikatelé - kterým často chybí adaptabilní zaměstnanci - ale naštěstí už i pedagogové a odborníci na vzdělávání. Zaměříme-li se na rozvoj podnikavých kompetencí, tedy tzv. “soft-skills”, předáme žákům kompetenční výbavu, se kterou uspějí i ve světě, který se bude neustále měnit,“ řekl Jiří Hlavenka{:target="_blank"}.

Přes sto učitelů a odborníků se dnes shodovalo, že vzdělávání k podnikavosti je, stejně jako vzdělávání o klimatické změně, potřeba začlenit do rámcových vzdělávacích programů všech typů škol. Mnozí prezentující představovali příklady dobré praxe a možnosti, jak mnohdy nesourodý kolektiv studentů k podnikavější formě studia motivovat.

„Podpora kraje pro vzdělávání k podnikavosti je naší jednoznačnou prioritou i v rámci čerstvě aktualizované Strategie JMK. Cílem je “vybavit” přibližně stovku škol v celém kraji proškolenými koordinátory podnikavosti. Již dnes ve 24 školách působí tříčlenné týmy a tvoří páteř proměny vzdělávací metody,“ upřesňuje Jiří Hlavenka{:target="_blank"}.

„Nejzkušenější koordinátoři budou v příštím školním roce spolupracovat s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity při vzdělávání budoucích pedagogů. Zavedení podnikavosti do výuky dle mého usnadní i připravované podnikavé semináře pro management škol, tedy pro ředitele, jejich zástupce a koordinátory školních vzdělávacích programů,“ říká Hana Korvasová, ředitelka střediska pro environmentální vzdělávání Lipka.

„Podnikavá konference“{:target="_blank"} je pilotním dílem trojice sympozií, která pořádá středisko environmentálního vzdělávání Lipka společně s inovační agenturou JIC. Další dvě setkání, budou zaměřena na zdroje i realizaci programů na podporu podnikavosti a uskuteční se v roce 2022 a 2023.

„Zařazení “podnikavosti” do programů Lipky je zcela logickým krokem. Třicet let se snažíme vést lidi k poctivému přemýšlení o budoucnosti planety a vlastnímu zapojení do řešení environmentálních problémů. K tomu potřebují nejen dostatek informací, ale hlavně víru ve vlastní schopnosti, nápaditost, odvahu využívat příležitosti ke změnám, překonávat překážky, spolupracovat, předvídat, a vůli dotáhnout svoje představy ke zdárnému výsledku,“ je přesvědčena Hana Korvasová.

Více informací o programu “Podnikavost” střediska Lipka naleznete na https://www.lipka.cz/podnikavost{:target="_blank"}

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.