Piráti v Mikulově zapojují veřejnost do rozhodování

Piráti v Mikulově zapojují veřejnost do rozhodování

Piráti Mikulov ukazují, jak je důležité zapojit veřejnost do procesů, které ovlivňují jejich město a veřejná prostranství. Tentokrát místostarosta Ivo Hrdlička se svým týmem přizval mikulovské občany k plánování budoucnosti místního lesoparku.

To představuje významný krok nového vedení směrem k participativnímu rozhodování/rozpočtu a zlepšení současného stavu Mikulova. Aktivně tím také podporují otevřenost, transparentnost a občanskou angažovanost.

Cílem setkání bylo poznat názory a přání veřejnosti ohledně této důležité oblasti. Na místě byla dále přítomna autorka projektové studie lesoparku, která poskytla odborný pohled a odpovídala na otázky účastníků. Diskuzi vedl zkušený moderátor Martin Nawrath.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.