Piráti prosadili novou informační strategii města Brna

Piráti prosadili novou informační strategii města Brna

Na posledním zasedání Zastupitelstva města Brna jsme schválili aktualizaci informační strategie pro nejbližší čtyři roky. Je to další řešení z dílny Pirátů, které posune město o krok dál v oblasti digitalizace. Co to vlastně informační strategie je? Co přinese? A jaké jsou její cíle?

Když se brněnští Piráti v roce 2018 dostali do vedení města, dali si ambiciózní cíl - vytvořit z Brna moderní metropoli 21. století. Schválení aktualizace informační strategie je vyvrcholením naší více než roční práce, která posune město opět o krok blíže tomuto cíli.

Informační strategie je základním dokumentem pro rozvoj města Brna v oblasti informačních technologií, který navrhuje postupy a řešení k dosažení ideálního cílového stavu městské informatiky do roku 2024. Formuluje strategické cíle a k nim příslušné projekty, které povedou k rozšíření nabídky digitálních služeb poskytovaných městem Brnem, a tím i ke zvýšení spokojenosti obyvatel a atraktivity pro návštěvníky.

„Moderní město musí sloužit a být otevřené především občanům. Schválení informační strategie je pro nás důležitým mezníkem, díky kterému přiblížíme město lidem a vytvoříme prostředí pro aktivní zapojení občanů do dění ve městě. Nová informační strategie si klade za cíl rozšiřovat služby dostupné přes portál BrnoID a nově chystanou elektronickou přepážku, zajistit větší ochranu před kybernetickými útoky či vytvořit takovou městskou infrastrukturu, která umožní rozvoj digitalizace veřejné správy,” komentuje schválení strategie pirátský zastupitel a předseda brněnské komise informatiky Ondřej Kotas.

Informační strategie obsahuje celkem 17 dílčích cílů, z nichž se za nejdůležitější považuje: - vytvoření platformy pro moderní webový portál města - nasazení pokročilé technologie pro zajištění kybernetické bezpečnosti města - rozšíření služeb města dostupných přes BrnoID{:target="_blank"} a pomocí nově chystané tzv. elektronické přepážky - větší zapojení vysokých škol a studentů nejen technických oborů do rozvoje informatiky města - pokračování ve zveřejňování otevřených dat města - vytvoření robustní městské infrastruktury pro umožnění elektronizace veřejné správ

„Naším cílem je vytvořit stabilní podmínky pro efektivní správu města. Chceme zajistit jednoduché a srozumitelné sdílení dat mezi městem, občany a společnostmi v brněnské metropoli. Pandemie koronaviru přesunula velkou část našich životů do online prostoru. V následujících letech nás proto čekají výzvy v oblasti informačních technologií, na které se musíme jako město připravit. Nová informační strategie města nám v tom nepochybně pomůže,” uzavřel Kotas.

Celou strategii si můžete přečíst ZDE{:target="_blank"}.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.