Piráti otevřeli Jihomoravský kraj a nabídli občanům otevřená data, nový web i přístup do kalendářů

Piráti otevřeli Jihomoravský kraj a nabídli občanům otevřená data, nový web i přístup do kalendářů

Předvolební sliby jihomoravských Pirátů nezůstaly na papíře - balík závazků k otevřenému a přívětivému úřadu je z velké části splněn. Kraj dnes spustil přehledný web{:target="_blank"} pro občany, zveřejnil rozcestník otevřených dat{:target="_blank"} a zbavil se zbytečných bariér na krajském úřadě v podobě turniketů. Pirátští uvolnění zastupitelé a zastupitelky zároveň zveřejnili své pracovní kalendáře na svých webových profilech.

Konec turniketů i zmateného webu

Těžko mluvit o otevřeném úřadu, když hned v zádveří budovy na návštěvníky čekají turnikety, které se spíš podobají zátarasům. Ty dnešním dnem zmizely. Další novinkou jsou zpřehledněné webové stránky. „Chceme od začátku otevřený úřad, který bude srozumitelný pro veřejnost a bude pro ni partnerem. To opravdu nekoresponduje s turnikety v zádveří budovy úřadu a webem plným odkazů na excelové tabulky. Turnikety šly pryč včera, s nepřehledným webem se milerád loučím dnes,“ řekl Lukáš Dubec{:target="_blank"}, náměstek JMK pro otevřenost a participaci, při příležitosti představení otevřeného jihomoravského úřadu 5. května.

Právě datum 5/5 poukazuje na pět novinek, které kraj v rámci větší otevřenosti zavedl. Vedle zrušení turniketů a nového webového profilu, který obsahuje i otevřená data, je to zveřejňování zápisů z jednání, videozpravodaj, který bude každý měsíc prezentovat ty nejdůležitější novinky z regionu, a zapojování veřejnosti do strategických aktivit kraje.

Otevřenost ve sdílení dat i spolupráce s veřejností

Uplynulý rok vystavil i Jihomoravský kraj výzvám souvisejícím s nutností jednat distančně a řešit flexibilně výzvy související s očkováním. „Z mého pohledu Jihomoravský kraj uspěl. Zařídili jsme distanční jednání výborů, komisí i on-line přenosy zastupitelstva. Z jednání jsou veřejné zápisy,“ říká Jiří Hlavenka{:target="_blank"}, radní JMK pro inovace a IT. Důležitá byla schopnost okamžitě reagovat na potřeby softwarových řešení kvůli Covidu. Kraj mimo jiné zveřejnil otevřená data k managementu očkování a několik krajů z nich čerpalo při řešení obdobné situace u nich.

Právě spolupráce a sdílení dat bude klíčem i pro zavádění principů participace. Na krajském úřadě proběhne v příštích měsících diagnostika, která zmapuje potřeby a příležitosti k jejich zavedení. „V koalici jsme se shodli, že se nechceme vydat cestou participativního rozpočtu po vzoru obcí, ale spíše chceme rozvíjet zapojování starostů a starostek či odborných institucí do příprav strategických a koncepčních věcí. To smysl dává a to se snažíme již v oblasti životního prostředí aplikovat, například dotazníkovým šetřením při hledání vhodných lokalit pro malé vodní plochy,“ dodal náměstek Lukáš Dubec.

Piráti jdou ještě dál: zveřejnili své kalendáře

Pirátští uvolnění zastupitelé a zastupitelky na kraji chtějí umožnit široké veřejnosti dohledat každou konkrétní pracovní schůzku či jednání. Proto zveřejnili své pracovní kalendáře. Můžete tak sledovat, s kým se dnes sejde náměstek Lukáš Dubec, nebo co čeká příští týden radního Jiří Hlavenku. Stejné opatření automaticky přijali všichni pirátští poslanci, včetně lídra jihomoravských Pirátů do voleb, Radka Holomčíka{:target="_blank"}. Zveřejňování aktivit související s volenou funkcí je u Pirátské strany standard a důkaz otevřenosti vůči těm, kteří dali dotyčným hlas ve volbách.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.