Piráti na kraji se vyrovnávají s ořezaným rozpočtem

3. prosince 2020
Piráti na kraji se vyrovnávají s ořezaným rozpočtem

Rychlý start. Ani ne tři týdny po jmenování nových zastupitelů a radních Jihomoravský kraj zveřejnil návrh rozpočtu na rok 2021, který už Piráti spoluvytvářeli. Z prvních čísel je jasné, že kraj se musí vyrovnat s obrovskými výpadky příjmů v důsledku opatření proti Covid-19, které činí zhruba miliardu korun. Další výpadek příjmů vyplývá i z překotných změn daní, které prosazuje vláda. Neveselé čtení, na druhou stranu není nutno propadat panice. Co nás tedy čeká? Kraj bude muset fakticky zmrazit investice na rozvoj téměř ve všech oblastech své působnosti.

Sucho je priorita

Životní prostředí, které má na starost pitátský náměstek Lukáš Dubec se bude muset vyrovnat se škrty na úrovni 35 % letošního rozpočtu. U kraje, který jedním z nejvíce ohrožených klimatickou změnou a devastací krajiny, to může vypadat jako dost dramatické číslo. Na druhou stranu i přes velké škrty v rozpočtu se Lukášovi povedlo navýšit prostředky právě na podporu schopnosti krajiny zadržovat vodu. Boj se suchem musí být priorita a zdá se, že to chápou i koaliční partneři.

Zachování kontinuity v inovacích, vědě a výzkumu a “zamražené” IT

Z pohledu inovací bylo prioritou zachovat dlouhodobě strategické projekty. Podle radního Jiřího Hlavenky by bylo nerozumné pohřbít jedním škrtem aktivitu, která se zde připravuje desítky let. V oblasti inovací proto bylo prioritou zachovat rozpočet Jihomoravského inovačního centra, které představuje klíčového hráče v oblasti regionální inovační strategie a podpory podnikavosti a podnikání v kraji.

Velká část plánů na digitalizaci krajského úřadu se však bude muset odložit. Hlavenkův tým musel investiční plány ve svých kapitolách ponížit přibližně o 15 procent, v oblasti IT škrtal třetinu plánovaných výdajů. Podle Jiřího bude potřeba toto období překlenout a zaimprovizovat. Prozatím Piráti budou tlačit na změnu způsobu práce na krajském úřadě směrem k větší efektivitě i s využitím toho, co je k dispozici.

Nenahraditelnost sociálních služeb

Velmi složité bylo přijímání úsporných opatření v sociální oblasti. I zde byly snižovány finanční prostředky napříč všemi kapitolami. Radní Jana Leitnerová uhájila peníze na proces transformace sociálních služeb. To umožní pokračovat v přípravě proměny sociálních služeb od velkokapacitních nevyhovujících zařízení směrem k péči komunitní a k chráněnému bydlení. Podle Jany se podařilo udržet škrty v sociální oblasti na uzdě i proto, že se v době pandemie ukázalo, jak důležité je mít kvalitní síť sociálních zařízení a služeb.

A co bude dál?

Hlasování. To proběhne přesně za tři týdny, 17.12.2020. Výdaje Jihomoravského kraje jsou plánovány ve výši 8,122 miliardy Kč, příjmy 7,357 miliardy. Vzhledem k tomu, že kraj musí přijmout vyrovnaný rozpočet, tak je tento rozdíl financován ze zůstatků, rezerv a 350 milionů tvoří investiční úvěr. Nezbývá, než doufat, že toto provizorium je opravdu jen roční záležitost a vláda splní svůj slib o alespoň částečných kompenzacích výpadku financí. Pokud by se tak nestalo, kraje ve své dnešní podobě by měly do budoucna zásadní problém plnit svou roli.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.