Piráti chtějí v Brně bojovat proti horku výsadbou nových stromů v ulicích

9. srpna 2018
Piráti chtějí v Brně bojovat proti horku výsadbou nových stromů v ulicích

V aktuálně panujících tropických vedrech si i za běžné situace přírodou nepolíbení lidé začínají uvědomovat, jakou nenahraditelnou roli hraje ve městě zeleň, zvláště pak vzrostlé stromy.

Zeleň ve městě nejen stíní, ale také zadržuje vodu, která se následně z listů odpařuje a ochlazuje tak ovzduší v ulicích. Odborníci v národním parku Šumava dokonce spočítali, že jeden hektar stromů vyvine za rok klimatizační výkon, odpovídající klimatizačním službám v hodnotě 16 milionů korun.

Systém správy zeleně ve městě Brně ovšem není ani zdaleka ideální – významné parky sice spravuje příspěvková organizace Veřejná zeleň města Brna, ostatní plochy zeleně na celém území města mají ale dalších cca 50 různých a centrálně nekoordinovaných správců (od městských částí, přes příspěvkové organizace až po městské obchodní korporace či jiné subjekty) a současně dosud neexistuje jednotná koncepce správy, údržby a rozvoje veřejné zeleně, která by jednotlivé správce zeleně metodicky vedla. To vede k situaci, že se o stromy stará jiný správce, než o trávníky pod nimi, což v celé správě zeleně vyvolává chaos. Zároveň se v posledních letech stalo smutnou praxí, zejména na necentrálních městských částech, vyměňovat při rekonstrukcích méně významných ploch zeleně vzrostlé stromy za mladé stromky, které sice umožňují moderní architektonické pojetí ploch zeleně, ale na jejichž vzrůst si budeme muset desítky let počkat.

Navrhujeme proto co nejrychleji pořídit kvalitní celoměstskou koncepci správy, údržby a rozvoje veřejné zeleně, která bude pro správce ploch zeleně závazným metodickým dokumentem. Dále navrhujeme, aby se město symbolicky připojilo k mezinárodní iniciativě Million Tree Initiative a do roku 2022 vysadilo v ulicích minimálně 100 tisíc nových stromů. V případě nové výstavby (jak městské, tak developerské) budeme intenzivně podporovat využívání technologií zelených střech a zelených fasád, které velmi napomáhají předcházení tzv. tepelných ostrovů ve městě a mimo ochlazování ovzduší jsou také velkým pomocníkem proti prachu a hluku. Zelení máme v plánu pokrýt také betonové sloupy na velkých mimoúrovňových dopravních křižovatkách, například té za výstavištěm, či při ulici Sportovní.

Pomoci městské zeleni ovšem můžete i Vy sami. Máte v okolí svého domu vzrostlé stromy, které správci nezvládají dostatečně zalévat a které v současných tropických vedrech trpí? Doneste jim večer pár kyblíků vody (alespoň 30 litrů, menší množství se z povrchu rychle vypaří a nestačí se dostat ke kořenům) a případně informujte i městskou část, můžete jim tím zajistit přežití tropického počasí.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.