Piráti chtějí umožnit občanům se rozhodovat

14. září 2018
Piráti chtějí umožnit občanům se rozhodovat

Participativní rozpočet neboli ve zkratce PaRo je proces s prvky přímé demokracie, které prosazujeme již od založení České pirátské strany v roce 2009. Předem se vyčlení část veřejného rozpočtu a o jejich využití rozhodují občané města. Procesně to bude vypadat v podstatě stejně jako v Brně, kde to úspěšně zavedl náš pirátský radní Tomáš Koláčny v projektu s názvem Dáme na Vás. Projekt je dostupný na https://damenavas.brno.cz/{:target="_blank"}.

Jen občané města rozhodnou o tom, kam peníze půjdou.

Spustíme první ročník participativního rozpočtu (PaRo), v rámci kterého mohou občané města rozhodovat o části rozpočtu. Blansko tak bude městem, které zavede PaRo na celoměstské úrovni. Pro daný ročník participativního rozpočtu vyčlení město určitou část rozpočtu. Každý může podávat své návrhy, co za danou částku zrealizovat. U podaných projektů bude město posuzovat proveditelnost. Tedy zda realizaci projektu nebrání nějaká technická či právní překážka, případně jiný záměr města. Na závěr roku pak občané města v hlasování rozhodnou, které projekty město zrealizuje.

PaRo se snaží vtáhnout občany města do rozhodování o veřejných financích a podpořit rozvoj občanské společnosti. Za koordinátorem projektu bude, možné po předchozí domluvě přijít také osobně a vše potřebné probrat přímo na místě. Koordinátora půjde najít v jeho kanceláři na radnici města. Projekty bude možné podávat prostřednictvím jednoduchého on-line formuláře. Dále půjde projekty podat v listinné podobě. Formulář bude k dispozici v kanceláři koordinátora projektu. Bude jmenován koordinátor participace. Participativní procesy jsou administrativně náročné. Zasadíme se o to, aby někdo byl za tuto agendu přímo odpovědný, a zajistíme tak, že participace bude mít kontinuitu.

Dáme na Vás i v Blansku!

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.