Piráti Blansko: náš názor na plánovanou zástavbu na náměstí Republiky

20. srpna 2019
Piráti Blansko: náš názor na plánovanou zástavbu na náměstí Republiky

Nedávno zveřejněný záměr na prodej pozemků pro výstavbu multifunkčních budov na náměstí Republiky vyvolalo mezi některými občany Blanska velkou kritiku. Objevily se dotazy typu "proč zastavět náměstí, když se do Poduklí narvalo tolik peněz a všichni si na ten sarkofág už tak trochu zvykli".

Problém má vícero rovin – právní, urbanistickou a občanskou. Záměr radnice má samozřejmě oporu v územním a regulačním plánu, kde je zastavitelné území jasně definováno. Město navíc zadalo přípravu nové územní studie, která by měla tento developerský projekt regulovat. Z hlediska zákona je postup města v pořádku. Přesto bychom rádi změnili jednu zásadní věc, a to je schvalování již samotného záměru prodeje klíčových pozemků zastupitelstvem. Takto to funguje již léta například v Kuřimi.

Rozmístění budov ve stávajícím regulačním plánu mělo v době jeho vzniku svoji logiku - rozdělení náměstí na dva celky. Tomu odpovídala i nabídka prvního investora- firmy Korekt Stavební BK s.r.o., byť připravovaná studie může přinést změny i do rozmístění budov. Z našeho pohledu existuje řešení, které by alespoň částečně splňovalo hlavní požadavek veřejnosti - zachovat velké otevřené náměstí, a to ponecháním budovy paralelní k ulici Seifertova a přesunem budovy dělící náměstí do prostor bývalé Dukly. Jelikož se jedná zatím o záměr prodeje, nemusí město nakonec vybrat žádnou z nabídek.

Z architektonického hlediska bohužel pro střed města neexistuje žádná koncepce. Bývalý starosta pan Polák sliboval po zbourání hotelu Dukla v roce 2015 vypsání architektonické soutěže{:target="_blank"}. Ta se neuskutečnila, čímž město promarnilo šanci na vytvoření urbanistického řešení středu města. V mnoha městech architektonické soutěže organizuje městský architekt. Ten plní zároveň další důležitou funkci - seznamuje občany na veřejných debatách o plánované výstavbě. Piráti navrhli na červnovém zastupitelstvu zřízení pozice městského architekta, což bylo v hlasováním bohužel zamítnuto.

Z reakcí mnoha občanů je patrné, že se zástavbou náměstí nesouhlasí a dokonce připravují petici proti tomuto záměru. To je sice jedna z variant, o něco jednodušší postup je posbírat 100 podpisů (pravidlo 0,5 % obyvatelstva) a navrhnout usnesení o zrušení výběrového řízení na jednání zastupitelstva. Jako Piráti jsme ochotni diskutovat o jakémkoliv kvalitním návrhu, který by oživil střed města. Pokud by se takový neobjevil, podpoříme zachování stávajícího stavu a dokončení parkové úpravy Poduklí. Zároveň chceme zdůraznit, že trváme na tom, aby výběrová řízení v našem městě probíhala transparentně a byla otevřená.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.