Piráti a Svobodní: Budeme hospodařit bez dluhů a ochráníme městský majetek

14. září 2018
Piráti a Svobodní: Budeme hospodařit bez dluhů a ochráníme městský majetek

Představujeme vám ekonomickou část našeho společného programu. Město Hodonín hospodaří každý rok s cca 600 milióny Kč, které se rozděluji mezi jednotlivé výdajové oblasti. Máme jedinečný ekonomický plán, jak stabilizovat městské finance, pokračovat ve splácení dluhů a navýšit výdaje na rekonstrukce ulic, chodníků i budování nových cyklostezek.

<h2>S financemi a městským majetkem budeme nakládat účelněji a hospodárněji</h2>

Také se vám zdá, že město mnohdy utrácí za věci, které nepotřebuje, nebo že rozdává nesmyslné dotace? Může se jednat o různé koncepce a projekty, které se nikdy neuskuteční, nebo např. dotace hokejovému klubu, který tají své účetnictví, ale i další.

My se takto chovat nehodláme a raději investujeme tam, kde je to potřeba. Opravíme ulici, zasadíme zeleň, vytvoříme parkovací místa. Navíc budete o každé utracené koruně přesně vědět kam putovala.

<h2>Vytvoříme finanční rezervu pro větší investice a mimořádné situace</h2>

V minulosti si zastupitelé půjčovali stamiliónové částky, aby postavili letní koupaliště, krytý bazén, zimní stadion nebo denní lázně. Zadlužili tak město na mnoho let dopředu a dluh budou splácet zastupitelé ještě v dalších volebních obdobích. My nepodpoříme žádné deficitní rozpočty, které by zadlužily město na delší dobu, než jedno volební období. Nechceme tak jako ostatní přenášet dluhovou zátěž na ostatní.

<h2>Zrevidujeme investiční portfolio a nahradíme rizikové investice konzervativními</h2>

Město má zainvestovány desítky miliónů korun v různých investičních instrumentech. V době finanční krize, některé z těchto instrumentů zkrachovaly a město tak přišlo o milióny. Dle našeho názoru, by město nemělo rizikově investovat a proto navrhujeme výměnu rizikových investic za méně rizikové, konzervativní. Část prostředků z tohoto portfolia bychom použili na nové projekty rekonstrukcí veřejných prostranství.

<h2>Schválíme přísnější ekonomická pravidla pro městské společnosti</h2>

Městské společnosti hospodaří s obrovskými částkami peněz, ale občané nemají nad těmito společnostmi téměř žádnou kontrolu. Jednatelé se často zdráhají poskytovat informace i členům dozorčích rad, kteří mají tyto společnosti kontrolovat. Navrhneme a schválíme přísnější pravidla hospodaření městských společností, díky kterým bude možná jejich lepší kontrola. Společnosti zřizované městem nesmějí mít před občany žádná tajemství.

<h2>Ukončíme poskytování dotací ze stavebního fondu</h2>

V současné době město poskytuje půjčky a dotace na různé opravy a rekonstrukce nemovitých věcí. Dotace jsou však dle našeho názoru nespravedlivé. Subjekty, které splňují požadavky pro poskytnutí dotace jsou ve výhodě oproti subjektům, které tyto požadavky nesplňují. Opět se zde tedy dotují osoby a firmy, které vlastní majetek, oproti ostatním, kteří nic nevlastní. O stavební fond je navíc minimální zájem, proto navrhneme jeho zrušení a peníze z toho fondu (cca 20 mil. Kč) použijeme na investice do infrastruktury.

<h2>Nebudeme prodávat městský majetek pod cenou</h2>

Občané z bytových domů Pastelky I žádají město o prodej bytových jednotek za 40% jejich hodnoty. Argumentují, že mají právo byty za takovou cenu koupit, protože v minulosti se tak byty prodávaly běžně. My s těmito prodeji nesouhlasíme, protože by tím město přišlo o 40 mil. Kč, které by mohlo investovat do něčeho jiného. Opět se jedná o klasické upřednostňování jedné skupiny obyvatel před druhou, která nemá možnost si tak levné byty koupit. V dnešní době již není možné městský majetek takto levně prodávat.

<h2>Provedeme důkladný finanční audit městského úřadu, příspěvkových organizací a městských společností</h2>

Zadáme důkladné finanční audity všech městských organizací, abychom odhalili jejich slabiny a mohli tak přijmout adekvátní opatření. Zároveň nastavíme takové mechanismy, abychom tyto slabiny odstranili. Větší transparentnost při řízení těchto organizací je samozřejmostí.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.