Pirát Vymazal ke koordinátorce Vedralové: Vysvětlení nebo rezignace

Pirát Vymazal ke koordinátorce Vedralové: Vysvětlení nebo rezignace

Portál Seznam.cz přinesl v minulých dnech informaci{:target="_blank"}, že třetina bakalářské i diplomové práce národní protidrogové koordinátorky Jarmily Vedralové obsahuje shodné pasáže s jinými zdroji. Podnět k prověření obou prací Vedralové podal jihomoravský pirátský poslanec Tomáš Vymazal. Právě Piráti totiž její jmenování do čela odboru i na post protidrogové koordinátorky kritizovali.

„Paní Vedralová svoji funkci získala na základě groteskního výběrového řízení loni v létě poté, co bylo výběrové komisi řečeno, ať uchazeče neseřazuje, nýbrž pouze zhodnotí, zda splnili kvalifikační kritéria. Komise tehdy suše konstatovala, že všichni tři účastníci kritéria splnili, a samotný výběr následně provedl přímý nadřízený budoucího koordinátora, tedy Andrej Babiš. Od té doby dáváme hlasitě najevo, že nechápeme, jak mohla tato paní být na takto zodpovědnou pozici vybrána. Bez naší kritiky se ale neobešly ani kroky, které už od svého nástupu do funkce stihla učinit. Poté, co se otočila zády k ochraně nezletilých, když odmítla regulovat samopěstování konopí, podpořila vládní snahu snížit spotřební daň na čepované pivo a sama navrhla zvýšit cenu elektronických cigaret, rozhodl jsem se nechat její práce prověřit. Chtěl jsem získat jistotu, že dokáže pracovat s daty a že to dokáže dělat na úrovni, kterou pozice národního protidrogového koordinátora vyžaduje,“ zdůvodnil Tomáš Vymazal.

Že by šlo o politický boj nebo udávání, odmítá. „Pokud je někdo na základě jakési parodie na výběrové řízení jmenován do funkce, ve které může zásadně ovlivňovat životy miliónů lidí, a navíc existují pochybnosti o jeho odbornosti, je zcela na místě kvalifikaci takového člověka prověřit,“ doplňuje.

Připomíná přitom výroky Jarmily Vedralové z prosince 2018, kdy v rozhovoru pro HN{:target="_blank"} uvedla, že neexistuje dostatek údajů ze zemí, kde byla legalizace zavedena. „To přitom není pravda, existují studie, data i zkušenosti ze zemí, kde bylo dospělým osobám částečně nebo zcela umožněno s konopím nakládat,“ komentuje Vymazal.

Zmiňuje například rozsáhlou studii HBSC z roku 2014{:target="_blank"}, která například ukazuje, že v Holandsku, kde je pro dospělou populaci konopí legálně komerčně dostupné od roku 1976, je mezi třináctiletými dětmi prevalence užití konopí alespoň jednou v životě poloviční než v ČR. A zatímco ve většině evropských zemí prevalence užívání konopí mezi nezletilými rok za rokem stoupá nebo stagnuje, tak v Holandsku nadále mírně klesá.

„Paní Vedralová má jedinečnou příležitost vysvětlit nedostatky ve svých pracech a rozehnat pochybnosti o svojí odbornosti. Pokud se ukáže, že vysvětlení nemá, měla by na svoji funkci rezignovat a premiér Babiš by měl skrze opravdové výběrové řízení vybrat skutečného odborníka na prevenci a regulaci užívání psychotropních látek ve společnosti,“ uzavírá Vymazal.

Pokud vás zajímají další studie, přečtěte si článek vycházející z americké studie National Survey on Drug Use and Health z roku 2017{:target="_blank"} či přímo data{:target="_blank"}. Ta mimo jiné ukazuje, že v Coloradu mezi lety 2015 a 2016 došlo k poklesu prevalence užívání konopí mezi dětmi ve věku 12 až 17 let z 11 % na 9 %, což je nejnižší hodnota od roku 2007.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.