Pirát Holomčík k těžbě štěrkopísku na Hodonínsku: Proč ji řešíme?

3. září 2019
Pirát Holomčík k těžbě štěrkopísku na Hodonínsku: Proč ji řešíme?

Od svého zvolení do Sněmovny se systematicky věnuji řízení o povolení těžby na hranici Jihomoravského a Zlínského kraje. Proč? Zamýšlený dobývací prostor má být totiž jen pár set metrů od několika pramenišť nazývaných Bzenec-komplex, které zásobují pitnou vodou téměř 140.000 lidí v 57 obcích, mezi nimiž je i moje rodná Strážnice. Jedná se o jednu z nejsušších oblastí v ČR a případné znehodnocení těchto pramenišť by přineslo obtížně a dlouze řešitelný problém. Proto chceme, aby bylo postupováno s maximální předběžnou opatrností. Bohužel, postup některých úřadů je přesně opačný.

A proč se snažíme záměr zastavit? Plánek níže ukazuje umístění pramenišť, prostoru, kde by měla těžba probíhat a také naznačuje směr proudění podzemních vod. Jak dokládá odborný posudek vytvořený společností GEOtest{:target="_blank"}, panují odůvodněné obavy, že případná těžba zásadním způsobem ovlivní kvalitu vody jímané v prameništích Bezenec I a Bzenec III. Potvrzuje to i matematický model, který vytvořila společnost Progeo{:target="_blank"} na základě několikaletého terénního měření. Ke stejným závěrům došla i Česká geologická služba{:target="_blank"}, odborné pracoviště zřizované právě Ministerstvem životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí přesto do dnešních dnů trvá na své argumentaci, bagatelizuje odborné posudky a závěry České geologické služby se dokonce pokusili utajit. Celkově je postup úřadů, jejichž cílem by měla být ochrana vody, ale i zdraví, značně podivný. Posouzení dopadů na životní prostředí (tzv. EIA) byla záměru udělena až na třetí pokus - v roce 2015, tedy již v době, kdy ministerstvo řídil Richard Brabec. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje vyslovila se záměrem nesouhlas{:target="_blank"}, načež jí byl případ odebrán a přidělen Krajské hygienické stanici Zlínského kraje, která vydala souhlasné stanovisko. Stejně tak nebylo bráno v potaz stanovisko vodoprávního úřadu ve Veselí nad Moravou{:target="_blank"}. Vůči záměru se negativně vyjádřil i stavební úřad v Uherském Hradišti{:target="_blank"} jako pořizovatel územně plánovací dokumentace. Krajský úřad Zlínského kraje nicméně jeho rozhodnutí, z naprosto nepochopitelných důvodů, zrušil.

Přes to, že bylo na řadě odborných posudků a i stanovisku České geologické služby dokázáno, že v tomto případě byla EIA udělena na základě naprosto chybných a zcestných podkladů, vytyčil Obvodní báňský úřad dobývací prostor (což je první krok k udělení povolení k těžbě). Ministerstvo životního prostředí neustále omílá, že nemůže již vydaný posudek EIA měnit, ale že nové skutečnosti mohou být uplatněny v dalších krocích správního řízení (tedy právě např. u báňského úřadu). Když ale k tomuto dojde, zpochybňují všechno, včetně posudků vlastní odborné organizace. Na naprosto skandální selhání orgánů ochrany přírody, ochrany veřejného zdraví, ale i zlínského krajského úřadu a báňského úřadu, poukazují i výsledky Veřejné ochránkyně práv{:target="_blank"}.

Důvěryhodnosti postupu státní správy a zejména Ministerstva životního prostředí nepřidává ani nedávné zjištění na podezřelé obchodní vazby společnosti České štěrkopísky a holdignu Agrofert, na které jsme upozornili nedávno{:target="_blank"}.

Jestliže by měla být ochrana zdrojů pitné vody naprostým základem fungování našeho státu a navíc ji má současná vláda jako jednu z priorit, je postup úřadů v této kauze nejen v rozporu se zdravým rozumem, ale podle všeho i proti zákonům České republiky.

Naštěstí se spolu se mnou proti záměru vyslovuje řada institucí i politiků - příslušné vodárny, představitelé dotčených 57 obcí, paní senátorka Anna Hubáčková a kolegyně poslankyně Jana Krutáková. V tomto roce vznikl také spolek Za vodu pro lidi{:target="_blank"}, který sdružuje politiky i aktivisty, kteří proti záměru bojují. My v tom budeme pokračovat.

Pokud vás kauza zajímá, je poměrně podrobně popsána na webu společnosti VaK Hodonín{:target="_blank"}.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.