Petr Springinsfeld: Bez práce a přesto lováče? Chci to změnit.

20. května 2020
Petr Springinsfeld: Bez práce a přesto lováče? Chci to změnit.

Po komunálních volbách v roce 2018 brněnští Piráti prosadili do koaliční smlouvy ustanovení o tom, že v dozorčí radě každé městské firmy bude mít zástupce i opozice, aby se zvýšila transparence a možnost politické kontroly fungování firem městského koncernu. Veletrhy Brno jsou jednou z klíčových společností městského koncernu firem. V areálu výstaviště má být realizována největší investice tohoto volebního období - plánovaná multifunkční hala. Společnost je také v dnešních dnech výrazně zasažena krizí v souvislosti s pandemií Covid-19 - veletržní byznys je jedním z nejvíce postižených. Politická kontrola hospodaření společnosti je tedy v tomto období víc než žádoucí, o to víc pak politická kontrola ze strany zástupců opozice.

Zástupcem opozičního hnutí ANO v dozorčí radě brněnských veletrhů byl exprimátor Petr Vokřál, který však od června loňského roku nechodil na zasedání s tím, že za celou tuto dobu pobíral odměnu v plné výši. Na tuto situaci jsem z pozice předsedy dozorčí rady městské společnosti upozornil zbylé členy dozorčí rady{:target="_blank"} a následně i paní primátorku. Pan Vokřál se následně rozhodl z funkce odstoupit a za vysokou absenci se primátorce omluvil. Tento jeho krok samozřejmě vítám, byť bych ocenil, kdyby navíc zvážil vrátit veletrhům alespoň část odměny za dobu, kdy na zasedání vůbec nechodil.

Abychom se podobným situacím, kdy se z člena dozorčí rady stane rentiér, do budoucna mohli vyhnout, navrhnu pirátským zástupcům v koncernovém výboru řešení, kterým bychom zajistili, aby odměna členů orgánů městských firem závisela na jejich účasti na zasedáních - stejně jako tomu je například v případě komisí rady. Nechodit dlouhodobě do práce a brát za to odměnu totiž opravdu není normální.

Zdroj ilustrační foto{:target="_blank"}, Autor foto BVV: Romana Vymyslická

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.