Pavel Nevrkla: Kdo těží ze svého protiprávního jednání v případě prodeje pozemků ve Znojmě?

11. února 2020
Pavel Nevrkla: Kdo těží ze svého protiprávního jednání v případě prodeje pozemků ve Znojmě?

Město Znojmo v roce 2014 prodalo areál bývalých jatek společnosti K-Produkt Holding s.r.o. Společnost koupila areál velmi levně (3 mil. Kč) s podmínkou, že na pozemku vybuduje průmyslový podnik a vytvoří pracovní místa. Tyto podmínky však nebyly ve sjednaných lhůtách splněny, a to opakovaně, na což upozornil náš pirátský zastupitel ve Znojmě Pavel Nevrkla.

„Celková výměra areálu činí 8185 m2, tedy skoro celý hektar. Vzhledem k tomu, že cena za 1 m2 v průmyslovém areálu je kolem 1.500 Kč, tak reálná tržní hodnota celého areálu je cca 12 mil. Kč. Ale kupující nic nepostavil. Jen zastavil - pozemky bance,“ komentuje Pavel Nevrkla.

Na dalším zasedání zastupitelstva města Znojma, které se bude konat 24. února, se má probírat i dodatek č. 3 ke kupní smlouvě k areálu „Jatek“, aby se splnění podmínek zase posunulo. Podle Pavla Nevkly není opodstatněné, aby byla již potřetí prodloužena lhůta. „Kupujícímu ve výstavbě nebrání nic jiného než nechuť,“ uvádí. „Město je tak postaveno před dvě špatná řešení: neustále prodlužovat termíny kupující než se uráčí postavit výrobu nebo odstoupit i s tím, že pozemky jsou zastavené. Já jsem jednoznačně pro odstoupení od smlouvy. Nechci, aby někdo těžil ze svého protiprávního jednání. Město mělo mít z vybudovaného areálu přidanou hodnotu, diverzifikaci výroby a pracovních míst, a nemá nic,“ doplnil Nevrkla.

„Splnění podmínek si město ani pořádně nepojistilo, smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč (či 100.000 Kč, jak je nyní navrhováno), je směšně nízká oproti reálné ceně. Pokuta měla být minimálně ve výši rozdílu tržní ceny a zvýhodněné ceny (tj. cca 9 mil. Kč),“ doplňuje Pavel Nevrkla. „Ti, kdo prodloužení podporují, argumentují tím, že ty pozemky jsou zastavené. Ale to není takový problém. Bylo by povinností kupujícího tyto pozemky odbřemenit. Pokud by to neučinil, může tak učinit město a to vyplacením hodnoty zastavené věci zástavnímu věřiteli. Takto vynaloženou částku by šlo požadovat po kupujícím. Chci, aby se smlouvy dodržovaly a když se nedodrží, aby se město o svá práva hlásilo a neustupovalo,“ uzavírá.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.