Otevřený dopis Radě města Dubňany

Otevřený dopis Radě města Dubňany

Do letošního ledna byl v Dubňanech u školy březový háj, který v létě poskytoval stín u dětského hřiště. 29. ledna byly stromy plošně vykáceny. Výsledkem celé této rychlé akce je hromada palivového dříví prodaná za symbolickou cenu a větve stromů vyvezené jako odpad do příkopu nedaleko základní školy.

Vážení členové rady, pane Třísko, paní Prokopenková, ing. Ilčíku, pane Zemský, Mgr. Nedvědíková, ing. Duroni, pane Flajzare,

dne 29. ledna 2021 byl vykácen březový háj u základní školy. Těžba byla provedena plošným kobercovým způsobem. V době, kdy naši krajinu i les ohrožují nadměrná sucha a stromy poskytují přírodě stín a možnost regenerace, je tento krok zarážející, necitlivý až neodpustitelný.

Břízy nebyly natolik staré a nebezpečné, aby muselo dojít k jejich totální likvidaci. Ano, některé stromy snad musely být pokáceny, avšak ostatní břízy byly životaschopné a mohly růst a prospívat další léta.

Výsledkem celé této rychlé akce je hromada palivového dříví prodaná za „pozlátkovou cenu“ a větve stromů vyvezené jako odpad do příkopu nedaleko základní školy.

Vyjádření kolemjdoucích jako „pukalo mi srdce při pohledu na tu zkázu“, „blesk z čistého nebe“, „nepochopitelné“, „arogance“, „bezohlednost“, „vandalizmus“, nebyly výjimkou. Mnoho našich občanů má tyto stromy spojené se svým dětstvím a školou a toto citové pouto k podobným místům je potřeba respektovat.

Dětem a mládeži byl bohužel názorně předveden negativní příklad zacházení s přírodou.

Je smutné a zarážející, že neproběhla žádná předchozí informace a diskuze, jak by sami občané tuto hezkou lokalitu chtěli v budoucnu využívat. Lze si zde představit například lesopark, kde ve stínu korun mohly stát lavičky k posezení i odpočinku pro návštěvníky školního hřiště, rodiče s kočárky nebo k výuce v přírodě. Zvláště v „době covidové“, kdy zvýšené nebezpečí číhá především v uzavřených prostorách.

Co říci na závěr?

  • Už se stalo - nejde odestát? To by bylo opravdu málo…
  • Chceme, aby se podobná situace již nikdy neopakovala na jiných místech ve městě.
  • Chceme les k dotváření okolí našeho města hezkou přírodou, kde bude radost trávit volný čas, ne jen kvůli těžbě dřeva. Náš les je naše vizitka i závazek pro nastávající generace.
  • Chceme, aby pocity a názory občanů nebyly ignorovány a včas byly brány vážně.

Co s tím?

1. O všech rozhodnutích ohledně lesa - jako je například Lesní hospodářský plán (dokument o stavu lesa, návrh na hospodaření, plán těžby i povinnost zalesňování vytěžených holin), informovat minimálně jedenkrát ročně na jednání zastupitelstva města. 2. Změnit status lesa z hospodářského na tzv. les zvláštního určení, kde není prioritou těžba a výnosy. 3. Vzhledem ke stavu městského lesa, neřešení mnoha problémů s ním spojených, a ignorování návrhů veřejnosti, nabízí se, aby odpovědné osoby za správu městského lesa, zvážily setrvání ve svých současných funkcích.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.