Otevřené výběrové řízení: Tajemník/tajemnice Zastupitelského klubu Pirátů v Jihomoravském kraji

14. listopadu 2020
Otevřené výběrové řízení: Tajemník/tajemnice Zastupitelského klubu Pirátů v Jihomoravském kraji

Zastupitelský klub Pirátů při Zastupitelstvu Jihomoravského kraje vypisuje otevřené výběrové řízení na pozici tajemník/tajemnice Zastupitelského klubu Pirátů v Jihomoravském kraji{:target="_blank"}.

Náplň práce: - komplexní koordinace práce a agregace výstupů pirátských zástupců ve výborech Zastupitelstva Jihomoravského kraje, komisích Rady Jihomoravského kraje a orgánech obchodních společností v majetku Jihomoravského kraje - koordinace přípravy klubu na zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje - komunikace záležitostí klubu dovnitř krajského úřadu - zpracování souhrnných podkladů pro členy klubu - příprava a organizace jednání dle potřeb členů klubu - pořizování zápisů z jednání dle potřeb členů klubu, zveřejňování těchto zápisů - zpracování drobných rešerší dle potřeb členů klubu - koordinace reportování o činnosti klubu dovnitř strany - administrativní agenda - plnění dalších úkolů zadaných členy klubu

Nabízíme: - smlouvu na dobu určitou (1 rok) s možností prodloužení na celou dobu trvání funkčního období zastupitelstva, či déle - práci v rozsahu cca plného úvazku - odměnu 40 tis. Kč měsíčně na IČO + osobní ohodnocení do výše 5 tis. Kč měsíčně dle kvality plnění úkolů - prostor pro seberealizaci a možnost bezprostředního podílu na realizaci pirátského programu - flexibilní pracovní dobu - pracovní prostor v prostorách krajského úřadu

Požadujeme: - vynikající komunikační a organizační dovednosti - zkušenost s prací s lidmi - reprezentativní vystupování, emoční stabilitu - znalost práce se základním kancelářským software - základní orientaci ve veřejné správě na krajské úrovni; zkušenost s prací v rámci samosprávy či státní správy výhodou - výbornou schopnost plánování, samostatnost, spolehlivost - ztotožnění se s pirátským programem - sjednání dohody o mlčenlivosti pro nakládání s citlivými informacemi - absolutní loajalitu vůči Zastupitelskému klubu Pirátů při ZJmK

Hodnotící kritéria: - 35 % kompetence pro výkon pozice - 30 % zkušenosti/vzdělání - 15 % motivace - 20 % celkový dojem

Výběrové řízení bude dvoukolové – v rámci 1. kola bude vyhodnocen životopis a motivační dopis, 2. kolo bude formou osobního pohovoru prostřednictvím videokonference.

Výběrová komise bude složena z předsedy a místopředsedů Zastupitelského klubu Pirátů při ZJmK – Jiřího Hlavenky, Petra Springinsfelda a Miroslava Bárty.

Prosíme zájemce a zájemkyně, aby zaslali svůj životopis a motivační dopis na e-mailovou adresu petr.springinsfeld@pirati.cz, a to nejpozději do neděle 22. listopadu 2020 vč.

Zastupitelský klub si vyhrazuje právo na prodloužení doby pro přihlašování, na zrušení výběrového řízení a na rozšíření výběrového řízení o 3. kolo.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.