Otevřené výběrové řízení: hledáme členy orgánů organizací s majetkovou účastí JMK

Otevřené výběrové řízení: hledáme členy orgánů organizací s majetkovou účastí JMK

Zastupitelský klub Pirátů při Zastupitelstvu Jihomoravského kraje vypisuje výběrové řízení na členy orgánů organizací s majetkovou účastí Jihomoravského kraje{:target="_blank"}(dále jen „Organizace“)

Náplň práce: výkon funkce člena orgánu Organizace s právy a povinnostmi plynoucími ze stanov / statutu Organizace.

Seznam funkcí, které jsou součástí výběrového řízení: - CEJIZA, s.r.o. – člen dozorčí rady – 2x - JIC Ventures, s.r.o. – člen dozorčí rady - KORDIS JMK, a.s. – člen představenstva - Moravia GSA s.r.o. – člen dozorčí rady - Regionální rozvojová agentura jižní Moravy – zástupce ve Správním výboru - Thermal Pasohlávky, a.s. – člen dozorčí rady - Intemac Solutions, s.r.o. – člen dozorčí rady - Baťův kanál, o.p.s. – člen dozorčí rady - Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o. – člen dozorčí rady - Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z.s.p.o. – člen dozorčí rady

Každý uchazeč by měl splňovat následující požadavky: - není ve střetu zájmu ve vztahu k Organizaci - nemá záznam v trestním rejstříku - není členem jiné politické strany nebo hnutí

Co požadujeme: - prokazatelnou odbornost alespoň v jedné z oblastí: práva, ekonomiky provozu, vrcholového managementu nebo předmětu činnosti Organizace - bezúhonnost a vysokou osobní integritu - názorovou shodu s programem Pirátů - pravidelnou komunikaci se zastupitelským klubem Pirátů

Podmínkou zařazení do výběrového řízení je zaslání následujících podkladů: - strukturovaný životopis - motivační dopis (vč. informace, o kterou z výše uvedených funkcí se uchazeč uchází) - vize působení uchazeče v rámci Organizace

Uchazeč zašle potřebnou dokumentaci na e-mail: filip.havlicek@pirati.cz do 5. února 2021, 20:00.

Druhé kolo výběrového řízení proběhne formou osobního pohovoru nebo prostřednictvím videokonference.

Termín nástupu: ihned po jmenování do funkce Radou / Zastupitelstvem Jihomoravského kraje.

Hodnotící kritéria: - kompetence k výkonu funkce 45 % - vize působení uchazeče v rámci Organizace 20 % - praxe ve stanovených oblastech odbornosti 20 % - názorová kompatibilita se zastupitelským klubem Pirátů 15 %

Výběrové komise: - CEJIZA, s.r.o. – Petr Springinsfeld, Jiří Hlavenka, Lukáš Dubec - JIC Ventures, s.r.o. – Jiří Hlavenka, Jiří Kadeřávek, Silvie Mrkvanová - KORDIS JMK, a.s. – Ivo Vašíček, Petr Springinsfeld, Jiří Kadeřávek - Moravia GSA s.r.o. – Miroslav Bárta, Petr Vlasák, Eva Havlová - Regionální rozvojová agentura jižní Moravy – Jana Leitnerová, Jiří Kadeřávek, Miroslav Bárta - Thermal Pasohlávky, a.s. – Petr Springinsfeld, Silvie Mrkvanová, Eva Havlová - Intemac Solutions, s.r.o. – Ivo Vašíček, Jiří Hlavenka, Lukáš Dubec - Baťův kanál, o.p.s. – Jana Leitnerová, Ivo Vašíček, Miroslav Bárta - Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o. – Petr Springinsfeld, Jiří Hlavenka, Lukáš Dubec - Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z.s.p.o. – Petr Springinsfeld, Jiří Hlavenka, Jiří Kadeřávek

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.