Piráti v Jihomoravském kraji otevírají výběrové řízení na pozici: člen/ka kontrolní komise Spolku pro GP ČR Brno{:target="_blank"} (dále jen “Spolek“)

Náplň práce: výkon funkce člena kontrolní komise Spolku s právy a povinnostmi plynoucími ze stanov / statutu Spolku.

Každý uchazeč by měl splňovat následující požadavky: - není ve střetu zájmu ve vztahu ke Spolku, - nemá záznam v trestním rejstříku, - není členem jiné politické strany nebo hnutí.

Co požadujeme: - prokazatelnou odbornost alespoň v jedné z oblastí: práva, ekonomiky provozu, nebo vrcholového managementu, - bezúhonnost a vysokou osobní integritu, - názorovou shodu s programem Pirátů, - pravidelnou komunikaci se zastupitelským klubem Pirátů,

Podmínkou zařazení do výběrového řízení je zaslání následujících podkladů: - strukturovaný životopis, - motivační dopis, - vize působení uchazeče v rámci Spolku.

Uchazeč zašle potřebnou dokumentaci na e-mail: petr.springinsfeld@pirati.cz do 8. listopadu 2020, 20:00.

Druhé kolo výběrového řízení (osobní pohovor) proběhne v pondělí 9. listopadu 2020.

Termín nástupu: ihned po jmenování do funkce Radou / Zastupitelstvem Jihomoravského kraje.

Hodnotící kritéria: - kompetence k výkonu funkce 45 %, - vize působení uchazeče na rozvoj společnosti 20 %, - praxe ve stanovených oblastech odbornosti 20 %, - názorová kompatibilita se zastupitelským klubem Pirátů 15 %

Výběrová komise: Lukáš Dubec, Jana Leitnerová, Ivo Vašíček