Otevřené výběrové řízení: Člen/ka kontrolní komise Spolku pro GP ČR Brno

3. listopadu 2020
Otevřené výběrové řízení: Člen/ka kontrolní komise Spolku pro GP ČR Brno

Piráti v Jihomoravském kraji otevírají výběrové řízení na pozici: člen/ka kontrolní komise Spolku pro GP ČR Brno{:target="_blank"} (dále jen “Spolek“)

Náplň práce: výkon funkce člena kontrolní komise Spolku s právy a povinnostmi plynoucími ze stanov / statutu Spolku.

Každý uchazeč by měl splňovat následující požadavky: - není ve střetu zájmu ve vztahu ke Spolku, - nemá záznam v trestním rejstříku, - není členem jiné politické strany nebo hnutí.

Co požadujeme: - prokazatelnou odbornost alespoň v jedné z oblastí: práva, ekonomiky provozu, nebo vrcholového managementu, - bezúhonnost a vysokou osobní integritu, - názorovou shodu s programem Pirátů, - pravidelnou komunikaci se zastupitelským klubem Pirátů,

Podmínkou zařazení do výběrového řízení je zaslání následujících podkladů: - strukturovaný životopis, - motivační dopis, - vize působení uchazeče v rámci Spolku.

Uchazeč zašle potřebnou dokumentaci na e-mail: petr.springinsfeld@pirati.cz do 8. listopadu 2020, 20:00.

Druhé kolo výběrového řízení (osobní pohovor) proběhne v pondělí 9. listopadu 2020.

Termín nástupu: ihned po jmenování do funkce Radou / Zastupitelstvem Jihomoravského kraje.

Hodnotící kritéria: - kompetence k výkonu funkce 45 %, - vize působení uchazeče na rozvoj společnosti 20 %, - praxe ve stanovených oblastech odbornosti 20 %, - názorová kompatibilita se zastupitelským klubem Pirátů 15 %

Výběrová komise: Lukáš Dubec, Jana Leitnerová, Ivo Vašíček

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.