Nový web města - spolehlivější, rychlejší a přehlednější

Nový web města - spolehlivější, rychlejší a přehlednější

Brno se již brzy dočká nového webu. Radní dnes na svém zasedání schválili smlouvy na vytvoření a provoz nové platformy pro weby města. Nová platforma přinese větší spolehlivost, menší chybovost a rychlejší odezvu veřejné i administrační části platformy. Je to další velký krok, který posune Brno blíže k moderní metropoli 21. století.

Rada města dnes schválila uzavření smlouvy se společností KONSORCIUM ASSECO na vytvoření a provoz nové platformy pro weby města Brna. Nového šatu se jako první dočká web www.brno.cz, který je nejnavštěvovanější platformou města.

Nový brněnský web by měl být spuštěn 285 dní od podpisu smlouvy. Snahou také je, aby webová platforma byla atraktivní i pro městské části, příspěvkové organizace a firmy, které by jej mohly využívat.

„Cílem není jen vytvořit nový web www.brno.cz{:target="_blank"}. Chceme navrhnout, vytvořit a provozovat takovou platformu, která zadavateli umožní spravovat více než 100 webů, které na ni budou průběžně přemístěny. Našim cílem je motivovat městské části, městské firmy a příspěvkové organizace, aby využívaly jednotný systém. Tento krok zvýší efektivitu města a zároveň přinese větší komfort pro naše občany,“ vysvětil pirátský náměstek primátorky Tomáš Koláčný{:target="_blank"}.

Hlavním cílem nové platformy je v první řadě vytvořit komfortnější prostředí pro uživatele. Díky nové platformě budou dostupné informace přehlednější a transparentnější.

„Od vytvoření jednotné platformy pro weby města očekáváme dlouhodobé řešení s možností následného snadného rozvoje bez zbytečných nákladů. Nová platforma přinese větší spolehlivost, menší chybovost a rychlejší odezvu veřejné i administrační části platformy a webů. Novinkou bude také lepší uživatelská podpora pro uživatele. Vše má za cíl jediné – komfort a spokojenost návštěvníků jednotlivých webů na platformě,“ vysvětlil Ondřej Kotas{:target="_blank"}, náš brněnský zastupitel pro oblast informačních technologií.

Pandemie koronaviru nám ukázala, jak důležitá je digitalizace veřejné správy. Velká část našich životů se kvůli bezpečnosti přesunula do online prostoru. Není pochyb o tom, že práce z domu a online setkání se stávají novým normálem. Musíme být připraveni na budoucí výzvy, kterým budeme čelit. U Pirátů podporujeme efektivní využití informačních technologií jak uvnitř veřejné správy, tak ve vztahu k občanům. Zajímá vás více informací o našem plánu digitalizace? Navštivte naše stránky a zjistěte více o pirátském dlouhodobém programu{:target="_blank"}.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.