Nedokonalost krizového řízení obcí s rozšířenou působností v době Covidu

Nedokonalost krizového řízení obcí s rozšířenou působností v době Covidu

Doba covidová naplno odhalila výrazné nedostatky v systému krizového řízení. V rámci něho je pro celý okres nejdůležitější postavou starosta obce s rozšířenou působností a úřad obce s rozšířenou působností. Na území Znojemského okresu je to tedy starosta města Znojma, Moravského Krumlova a jejich městské úřady.

Město Znojmo se rozhodlo zajistit respirátory zdarma všem svým obyvatelům. Za to vedení města patří dík. V ideálním případě by ale zmíněné ochranné pomůcky měly zařídit tyto úřady pro všechny obyvatele svých správních obvodů, kterých je 90 tisíc. Není tomu tak.

Jedním z důvodů je, že zmíněné úřady na to nemají prostředky. Města, které tyto úřady provozují, dostávají peníze pouze na obyvatele „své“ obce. Všechny ostatní obce, které ale správně pod Znojmo spadají, mají smůlu. Problém může být i v nedostatečné motivaci tyto kroky činit. Starostu města Znojma volí prostřednictvím zastupitelů jen občané města Znojma. Přestože tedy vykonává krizové řízení pro 90 tisíc obyvatel, zodpovídá se pouze „svým“ 33.500 obyvatelům města Znojma.

Je to zásadní demokratický deficit a chyba v současném systému, kterou je potřeba změnit. Dle mého názoru je potřeba tlačit na administrativní reformu týkající se obcí s rozšířenou působností.

I s tímto tématem půjdu do letošních voleb do poslanecké sněmovny, kde se při svém případném zvolení pokusím tento systém narovnat.

Pavel Nevrkla

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.