Náměstek Tomáš koláčný – novinky z Rady města Brna

Náměstek Tomáš koláčný – novinky z Rady města Brna

Ve středu 30.3. se sešla Rada města Brna na svém pravidelném jednání. RMB se účastní náš náměstek Tomáš Koláčný, radní pro kulturu Marek Fišer a radní pro oblast majetku Róbert Čuma. V článku Tomáše Koláčného najdete ty největší brněnské novinky.

<h2>Game access chce udělat z Brna hlavní město herního vývoje</h2>

Podpořili jsme projekt Game Access Conference 2022 650 tisíci korun. Konferenci od jejího vzniku navštívilo více než 3 300 herních vývojářů, 800 herních firem a 200 nezávislých herních studií. Do Brna díky ní zavítaly takové vývojářské legendy jako John Romero (série DOOM), David Brevik (Diablo) či Chris Avellone (Fallout).

Herní konference se letos bude konat popáté, a to 27. a 28. května na výstavišti. Pořadatelé počítají s tím, že se do konference zapojí minimálně 100 institucí a minimálně 300 zástupců herních společností a IT firem.

„Základem Game Access je sdílení poznatků a prohlubování odborných znalostí přítomných vývojářů. Letos bude na Game Access přednášet přes 50 vývojářských veteránů z celého světa. Cílem konference je podpořit svět herního průmyslu, a to především v ČR, propojit česká a zahraniční herní studia a zvýšit kvalitu i kvantitu lokálních vývojářů. Finální ambicí projektu je zařazení Brna mezi světová města proslulá herním vývojem, jako jsou například Helsinky nebo Montreal,“ uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný{:target="_blank"}.

<h2>Expat centrum bude pomáhat Brnu dalších 5 let</h2>

Radní doporučili schválit zastupitelům prodloužení podpory Brno Expat Centre, z. s., na následující období 2023–2027. Nabídka služeb centra bude rozšířena také o nové služby pro zahraniční absolventy brněnských univerzit. Program pro partery/ky vysoce kvalifikovaných zaměstnanců nebo Brno Expat Fair, který propojí expaty s nabídkami práci i služeb v Brně.

„Projekt Brno Expat Centre nám pomáhá přitáhnout a udržet ve městě vysoce kvalifikované cizince, kteří mohou v Brně pokračovat ve svých úspěšných expertních, podnikatelských, tvůrčích či vědeckých kariérách. Brno se tímto stává atraktivním pro investory v odvětvích s vysokou přidanou hodnotou, zajišťuje vysokou úroveň výzkumných a vývojových center, silné mezinárodní vazby a vůbec vytváření kosmopolitního prostředí. V neposlední řadě nám spolek pomáhá zprostředkovat cennou zpětnou vazbu k službám města tím, že vytváří platformu mezi zahraničními expaty a Brňany,“ shrnul přínosy spolupráce města s Brno Expat Centrem Tomáš Koláčný.

<h2>Akční plán PROJEKTY 21+</h2>

Schválili jsme Akční plán PROJEKTY 2021+, třetí a poslední část dlouhodobé vize #Brno2050. Projekty v rámci akčního plánu budou úzce konzultovány s veřejností a následně vyhodnoceny. Zároveň město předpokládá intenzivní komunikaci s veřejností ve vztahu ke konkrétním projektům a následné vyhodnocení plnění akčního plánu.

„Všechny projekty mají za cíl zlepšit život v Brně. Daří se nám budovat atraktivní město, ve kterém se občanům dobře žije. Otevřené, harmonické Brno, šetrné k životnímu prostředí,“ uvádí náměstek Tomáš Koláčný.

<h2>Minigranty MENDEL 2022</h2>

Brno musí být vidět! Nejen proto jsme podpořili i záměr propagace města Brna v rámci oslav 200 let od narození G. J. Mendela ve formě tzv. minigrantů MENDEL 2022.

„V rámci oslav výročí narození G. J. Mendela rozdělíme na minigrantech 3 miliony korun. Do oslav se může zapojit každý obyvatel Brna, kreativní osobnost, podnikatel, spolek apod. Každý pak může získat až 50 tisíc korun na svůj nápad,“ přiblížil funkci minigrantů náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Minigranty jsou administrativně jednodušší než uzavírání smluv o poskytnutí dotace. O minigranty si budou moci zájemci žádat na https://mendel.brno.cz/{:target="_blank"}, odesláním vyplněného formuláře, nejpozději do 30. 6. 2022.

<h2>Další posun v chytré čtvrti Špitálka</h2>

Radní udělali další krok směrem k chytré čtvrti Špitálka - vybrali zhotovitele, který sepíše hmotný i nehmotný majetek a pomůže tak městu udělat si lepší přehled o lokalitě a jejím technickém stavu.Proměna Špitálky je součástí evropského projektu RUGGEDISED financovaného z programu Horizon 2020.„Dnes zde většina budov chátrá a patří mezi brněnské brownfieldy. Proměna Špitálky v chytrou čtvrť přinese nové možnosti pro práci, bydlení i podnikání a pomůže i k vyšší atraktivitě města,” uzavřel Tomáš Koláčný.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.