Ministerstvo zemědělství hájí zájmy lidí. Ale kterých?

Ministerstvo zemědělství hájí zájmy lidí. Ale kterých?

Na serveru Euro vyšla zajímavá zpráva{:target="_blank"}, že Evropská unie již nechce dotacemi podporovat velké zemědělské podniky, ale česká vláda a tvůrci zemědělské politiky to ignorují. Není to žádná novinka - Piráti na tento stav poukazují už nějakou dobu a malí zemědělci ještě déle. Dobře je, že se o tento doposud přehlížený problém začínají zajímat i média a že se snad dočkáme i zvýšení zájmu veřejnosti. Je totiž potřeba rozbourat iluzi “hodných” ministrů, kteří hájí národní zájmy před tou zlou a něco neustále přikazující EU. Zájmy totiž naší vládou, a v tomto případě Ministerstvem zemědělství ČR, hájeny jsou, jen ne ty národní. Těží z toho úzká skupina agrokorporací, které si ze zemědělských dotací udělaly velice výnosný byznys.

Piráti obecně nefandí dotacím. Dotace křiví trh, jsou často zneužívány a jsou dlouhodobě neudržitelné a proto v naší dlouhodobější vizi vidíme “Hrdého zemědělce” - tedy zemědělce, který dotace nepotřebuje. K tomu ale vede dlouhá cesta a změna musí přijít v celé Evropě (nebo alespoň ve výrazné většině států EU). A je to právě tlak na zastropování přímých plateb, ale také rušení podpory biopaliv (které naše vláda mimochodem také ignoruje), které předurčují velké očekávatelné změny v budoucí podobě evropské zemědělské politiky.

Než se tak stane, budou Piráti prosazovat změny současné zemědělské politiky, díky kterým alespoň minimalizujeme plýtvání veřejnými penězi. Nechceme podporovat populistická pseudořešení ve stylu okamžitého zrušení dotací pro zemědělce - to by totiž paradoxně pomohlo jejich největším pobíračům - zlikvidovalo by to zejména jejich menší konkurenci a nežádoucím způsobem tak “pročistilo trh”. Základní změna je navrácení původního smyslu dotací, tedy podpora venkova, malých a rodinných farem a k životnímu prostředí šetrnému zemědělství. A ne, aby agrokorporace pobíraly na dotacích více, než kolik zaplatí na daních.

Další změny musí přijít ve vztahu k životnímu prostředí, zejména kvůli erozi půdy, znečistění vody a hlavně suchu. Přestože jsou dotace vypláceny (a jejichž dosažení znamená zejména pro malé zemědělce enormní administrativní zátěž), tak již nikdo nekontroluje, zda jsou naplněny podmínky jasně definující protierozivní a další opatření, které zemědělci musí plnit. Dochází tak k masivní devastaci půdy a celkově krajiny, která pak není schopná zadržet vodu. Výsledkem je rapidní snižování zásob spodní vody a také jejich kontaminace pesticidy.

Je děsivé vidět, jak ve volebních průzkumech rostou reference stranám, které za daný stav nesou zodpovědnost, ať už přímo, nebo vlastní neschopností či mlčením (tedy prakticky všechny strany, které za posledních několik volebních období byly ve sněmovně zastoupeny). Chápu, že to není populární téma, které by šlo snadno marketingově prodat, ale to neznamená, že by nebylo důležité. Jen jsou ti lidé, kteří by to řešit měli buď neschopní, nebo koupení. Jsem ale optimista - pokud se podaří z tohoto problému udělat společenské téma (a zatím tomu spousta věcí nasvědčuje) do té míry, že ovlivní volby do Poslanecké sněmovny, může se hodně nepříznivý vývoj české krajiny ještě otočit. Piráti to rozhodně řešit budou.

Je třeba Piráty o to víc, že hnutí ANO představilo plán na sloučení ministerstev zemědělství a životního prostředí. Tedy přesně těch, která jsou pro byznys Andreje Babiše (vedle resortu financí) klíčová. Bude-li tento plán realizován, lze očekávat zvyšování podpory Agrofertu, likvidaci jeho konkurence a další znepřehlednění systému podpory zemědělství. A jestliže je jedním ze základních problémů ČR sucho, povede sloučení a následná privatizace těchto dvou ministerstev k výraznému zhoršování stavu českého zemědělství a tím pádem i krajiny a její schopnosti držet vodu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.