Město v datech a číslech. Brno vydalo aktuální zprávu o stavu města.

Město v datech a číslech. Brno vydalo aktuální zprávu o stavu města.

Jak vysoká je v Brně nezaměstnanost? Zhoršuje se dopravní situace v centru? Co dělá město pro zlepšení životního prostředí? Snížila se za minulý rok kriminalita? Odpovědi na tyto i další otázky se dozvíte v aktuální Zprávě o stavu města.

Brno každoročně vydává souhrnou Zprávu o stavu města s cílem předat veřejnosti ta nejzajímavější data. Letos budou moci občané poprvé prozkoumat tyto informace i odlehčenou a atraktivní formou za pomoci virtuální reality.

Výsledky zveřejněné v letošní Zprávě{:target="_blank"} však byly výrazně ovlivněny pandemií koronaviru, která v mnoha sledovaných oblastech zapříčinila pokles výsledků na minimum, nebo na nulu. Lze však nalézt oblasti, v nichž se rok 2020 projevil pozitivně, i když zřejmě jen dočasně. Například významně klesla kriminalita nebo intenzita dopravy a s ní spojené dopravní zácpy.

Poprvé budou moci návštěvníci venkovní interaktivní výstavu rozpohybovat díky použití rozšířené reality, kdy více než polovina obrázků za pomoci chytrého telefonu ožije nebo se zájemcům zobrazí doplňující informace. Pokud budete chtít znát detailní přehled statistik a ponořit se do všech čísel ještě hlouběji, než nabízí venkovní výstava, navštivte nový web Zprávy o stavu města.{:target="_blank"}.

Jak si tedy Brno loni vedlo? - Oficiálně ve městě žije celkem 382 405 Brňanů a Brňanek. - Počet vysokoškolských studentů poprvé od roku 2011 stoupl. Nyní jich v Brně studuje téměř 65 tisíc. - Významně poklesla kriminalita. Trestných činů bylo nejméně od roku 1989. - Počet dopravních nehod se snížil i přes velký pokles dopravy jen mírně. V roce 2020 bylo v Brně 2 388 dopravních nehod. - Požárů bylo v roce 2020 celkem 456, což je nejméně za 5 let. - Loňský rok byl pátý nejteplejší v historii měření (od roku 1961). Byl však rovněž třetí nejdeštivější a z vláhy se tak mohlo těšit 69 nových zelených střech o celkové výměře 9 348 m2.

„Chtěl bych Vás všechny srdečně pozvat na venkovní výstavu Zprávy o stavu města Brna. Expozice nabízí mnoho zajímavých a důležitých informací o fungování a kondici města v uplynulém roce. Velká část vizualizovaných statistik jsou zároveň ukazatele sledující pokrok ve schválené strategii města Brno #brno2050. Jedná se tak i o kontrolní indikátor naší práce pro občany. Novinkou je vizualizace pomocí tzv. rozšířené reality, kterou mohou návštěvníci vyzkoušet na Moravském náměstí,” zmínil náměstek primátorky Tomáš Koláčný{:target="_blank"}.

Pokud vás zajímá více, tak neváhejte a navštivte naší výstavu. Koná se od 7. 6. do 27. 6. 2021 na Moravském náměstí u sochy Jošta.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.