Měření pro zmenšený model Janáčkova kulturního centra

Měření pro zmenšený model Janáčkova kulturního centra

Projekt Janáčkova kulturního centra úspěšně pokračuje. V březnu se uskutečnilo měření, jehož cílem bylo zhodnotit "miniatury kandidátů" na další měření akustických vlastností koncertního sálu.

O co šlo? Účelem testů bylo vyhodnotit kandidáty miniaturních panenek a židlí pro model Filharmonie Janáčkova kulturního centra v měřítku 1:10. Testy proběhly ve speciální komoře, kde model obsahoval 3 typy židlí a 3 typy panenek vyrobených z různých typů materiálů. Společně tak vytvořily celkem 8 testovacích konfigurací. Cílem bylo najít nejvhodnější kombinaci materiálů, které by co nejvíce simulovaly reálné akustické podmínky v sálu i ve zmenšené verzi.

Testy dopadly pro Janáčkovo kulturní centrum uspokojivě. Nejlépe dopadla konfigurace číslo 4, která vyhovovala očekávaným cílům. Následně se geometrie a materiály využijí na výrobu panenek a židlí, které budou použity ve zmenšeném modelu.

„Měření se provádělo ve vyhrazené zkušební komoře, která byla sestavena podle specifikací mezinárodní akustické společnosti Nagata Acoustics a je speciálně navržena pro tento typ zkoušek. Úspěšná konfigurace bude později využita ve zmenšeném modelu filharmonie," vysvětlil náš náměstek primátorky Tomáš Koláčný{:target="_blank"}.

I díky pirátské iniciativě ve městě se projekt Janáčkova kulturního centra po dlouhých letech rozbíhá a těší nás, že je na dobré cestě. Janáčkovo kulturní centrum přinese koncertní sál špičkových akustických parametrů jako důstojného zázemí pro Filharmonii v Brně. Projekt se úspěšně vyvíjí a my se nemůžeme dočkat dalších novinek. Sledujete nás na našem Facebooku{:target="_blank"} a Instagramu{:target="_blank"}, aby vám nic neuniklo.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.