Menstruační chudoba? Dotknout se může každé ženy na světě

Menstruační chudoba? Dotknout se může každé ženy na světě

O menstruační chudobě slyšel málokdo. Co to vlastně znamená a koho se týká? Zcela jednodušeně řečeno, dotknout se může každé ženy na světě, která v průběhu doby, kdy u ní dochází k menstruačnímu cyklu, musí řešit nějaké ekonomické či sociální problémy. Velmi výraznou skupinou, pro které znamená každoměsíční nákup hygienických pomůcek finanční zátěž či dokonce nedosažitelný luxus, jsou matky samoživitelky se staršími dcerami či ženy bez domova nebo žijící v azylových domech. Často jsou odkázány na pomoc neziskových organizací a nezřídka se setkáte i s tím, že místo hygienických pomůcek používají staré hadry.

Chudoba, která trápí nejen země “třetího světa”

Pojďme se podívat na fakta z celého světa. „Podle statistik{:target="_blank"} menstruuje v tuto chvíli zhruba 800 milionu žen. Z nich 500 milionů má omezený přístup k hygienickým potřebám. Nenechme se mýlit, nejde rozhodně jen o problém třetích zemí. Například britský průzkum{:target="_blank"} z roku 2017 prokázal, že v království každá desátá školačka nemá dost prostředků na nákup vložek nebo tamponů. Jako náhradu používají staré noviny, toaletní papír či hadry a v období periody často nechodí kvůli studu i strachu z „protečení“ do školy. Podobná čísla ukazují také studie z dalších západních zemí, není tak důvod předpokládat, že by se problém nedotýkal i České republiky,“ napsala Veronika Šmídová pro Heroin.cz v lednovém článku{:target="_blank"}.

Když je HDP na vložky vyšší než na pivo

Proto například ve Skotsku{:target="_blank"} či na Novém Zélandu{:target="_blank"} už řeší menstruační chudobu i legislativně a zcela vážně. V Česku se tento problém na návrh ministerstva financí řeší nákupem 10 milionů vložek do státních hmotných rezerv{:target="_blank"}.

To ale podle nás nestačí. I proto jsme se přidali ke kampani #Až na krev{:target="_blank"}. Skrze ni chceme kromě upozornění na menstruační chudobu a s ní souvsející diskusi o snížení DPH na menstruační potřeby (DPH na vložky a tampóny je vyšší než na pivo či pornočasopisy, viz článek na Stream.cz{:target="_blank"}) šiřit zároveň osvětu o ekologičtějších a pro ženy a dívky zdravotně lepších variantách menstruačních pomůcek jako je menstruační kalíšek, houba či látkové vložky.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.